ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Єгорівна Кулик

Анотація

На основі аналізу міжнародних (ОЕСD, WEY, ООН, ЮНЕСКО) і національних систем індикаторів ( Польщі, України, Румунії, США), за допомогою яких можна оцінити розвиток  системи освіти, виділено критерії, яким повинна відповідати система показників якості освіти. На основі цього автором визначено систему освітніх індикаторів для оцінювання якості  надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами, які класифіковано в сім основних груп. Здійснено аналіз ключових дефініцій дослідження і сформульовано оригінальні визначення таких понять, як «якість», «якість освіти», «освітня послуга», «якість освітніх послуг» та «індикатори освітніх послуг».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кулик, О. Є. (2017). ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1571
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Єгорівна Кулик, відділ освіти, молоді та спорту Чаплинської районної державної адміністрації

здобувач наукового ступеня кандидата

педагогічних наук при кафедрі управління навчальними  закладами та педагогіки вищої школи УМО АПНУ, начальник відділу освіти, молоді та спорту Чаплинської районної державної адміністрації

Посилання

Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://golovbukh.ua/regulations/2337/245648/

Дейкун Д. І. Методичні рекомендації з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільських районах : навчально-методичний посібник / Д. І. Дейкун, О. В. Пастовенський; за ред. О. А. Удода. – Київ : Ін-т Інноваційних технологій МОНМС України, 2011. – С. 2.

Ляшенко О. І. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти / О. І. Ляшенко // Педагогіка і психологія. Вісник академії педагогічних наук України : Науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. – 2005. – № 1. – С. 5–12.

Панасюк В. П. Школа и качество. Выбор будущего / В. П. Панасюк. – Санкт-Петербург : КАРО, 2003. – 384 с.

Оболенська Т. Є. Маркетинг освітніх послуг : вітчизняний і зарубіжний досвід : монографія / Т. Є. Оболенська. – Київ, 2001. – 208 с.

Ніколаєнко С. Рейтингові системи – складові національного моніторингу якості вищої освіти / С. Ніколаєнко // Вища школа. – 2007. – № 4. – С. 3–14.

Каленюк І. С. Економіка освіти : навч. посібник / І. С. Каленюк. – Київ : Знання України, 2003. – 316 с.

Плинокос Д. Д. Аспекти законодавчого визначення поняття «експорт освітніх послуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/znptdau/2012_2_4/18-4-46.pdf

Кадочников С. М. Особенности высшего образования как экономического блага и некоторые практические следствия этих особенностей / С. М. Кадочников // Университетское управление : практика и анализ. – 2010. – № 2 (17). – С. 48–49.

Ляшенко О. І. Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти : монографія / О. І. Ляшенко, Т. О. Лукіна, Л. С. Ващенко. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 174 c.

Андрущенко В. П. Філософія соціальної роботи в Україні на рубежі століть / В. П. Андрущенко. Роздуми про освіту. – Київ : Знання України, 2004. – С. 312–316.

Астахова К. В. Трансформація вищої освіти вимагає трансформації управління вищою школою / К. В. Астахова // Педагогіка і психологія. Педагогіка і психологія. Вісник академії педагогічних наук України : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. – 2002. – № 3. – С. 19–22.

Вільна енциклопедія [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki

Дяків Р. С. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера: енциклопедія / Р. С. Дяків, А. В. Бохан, В. М. Горбаль та ін. ; за ред. Р. С. Дяківа. – Київ : Міжнар. екон. фундація, 2000. – 703 с.

Knowledge Assessment Methodology. Knowledge for Development. (2012). – Retrieved from: http://www.worldbank.org/kam

Кремень В. Г. Від «кіоскової» психології – до освіти протягом життя / В. Г. Кремень // Дзеркало тижня. – 2003. – № 5. – С. 14.

Локшина О. І. Моніторинг якості освіти : світовий досвід / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія. Вісник академії педагогічних наук України : Науково-теоретичний та інформаційний журнал академії педагогічних наук України. – 2003. – № 1. – С. 108–117.

Касьянова О. М. Експертиза регіональної системи освіти на засадах сталого розвитку [Електронний ресурс] // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – № 3. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/ 3/10kaspsd.pdf