ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ГІГІЄНИ В XVIII–ХІХ ст.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В’ячеслав Григорович Люльченко

Анотація

Висвітлено проблеми, які сприяють формуванню шкільної гігієни. Увагу зосереджено на основних поглядах науковців, педагогів, гігієністів та ін., що дає можливість відокремити шкільну гігієну від загальної гігієни. Наголошено на проблемі виникнення хвороб під час навчального процесу, що створює загрозу здоровому розвитку дитини.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Люльченко, В. Г. (2017). ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ГІГІЄНИ В XVIII–ХІХ ст. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1573
Розділ
Статті
Біографія автора

В’ячеслав Григорович Люльченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

аспірант

Посилання

Рыбкин В. Предмет и задачи гигиены : история возникновения и развития гигиены : (избранные лекции по общей гигиене) / В. Рыбкин // Астраханский вестник экологического образования. – 2011. – № 1. – С. 98–102.

Кучма В. Гигиена детей и подростков : учебник / В. Кучма. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 480 с.

Плющ В. Медична преса в Україні / В. Плющ // Матеріали до історії української медицини. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1975. – Т. 1. – С. 161–174.

Кравцова Т. Практична діяльність представників реформаторської педагогіки, щодо вивчення дитини кінця ХІХ – початку ХХ століття / Т. Кравцова // Наукові записки [Кіровоградського державного пед. університету імені Володимира Винниченка]. Сер. «Педагогічні науки». – 2015. – Вип. 140. – С. 83–86.

Каптерев П. Новая русская педагогия, ее главнейшие идеи, направления и деятели / П. Каптерев. – Изд, 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Земля, 1914. – 204 с.

Галанин М. И. Очерки школьной гигиены / сочинения М. И. Галанина. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. товарищества М. О. Вольф, 1886. – 180 с.

Бондарчук С. Медичний факультет Київського університету св. Володимира в другій половині ХІХ ст. : структуризація гігієнічного напряму, людиновимірність наукових здобутків / С. Бондарчук // Наукові записки з української історії. – 2012. – Вип. 32. – С. 385–390.

Образование и здоровое развитие учащихся : материалы Всероссийского Форума с международным участием. Ч. 1. – Москва : Ключ_С, 2005. – 368 с.

Сидоров С. В. Школьная парта [Электронный ресурс] / С. В. Сидоров // История педагогики и образования. – Режим доступа: http://si-sv.com/publ/shkolnaja_parta/16-1-0-564.