СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ (90-ті РОКИ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Миколаївна Мельникова

Анотація

Розкрито особливості становлення й розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні в період 90-х років ХІХ – початку ХХ ст. Висвітлено головні здобутки українських педагогів означеного періоду щодо розв’язання проблеми, зокрема акцентовано увагу на творчому використанні педагогічних ідей теоретиків дошкільного виховання в умовах модернізації освіти. Доведено, що відсутність державної підтримки гальмувала розвиток суспільного дошкільного виховання, проте завдяки активності видатних діячів (С. Русової та Н. Лубенець) розпочалася підготовка педагогів для дошкільних закладів на спеціальних курсах і в педагогічних інститутах. З’ясовано, що розроблені педагогами теоретичні положення відіграли важливу роль у становленні суспільного дошкільного виховання в Україні, окреслили перспективи його розвитку. Наголошено, що їхні прогресивні погляди на виховання дошкільників є актуальними і нині.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мельникова, О. М. (2017). СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ (90-ті РОКИ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1578
Розділ
Статті
Біографія автора

Ольга Миколаївна Мельникова, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної  освіти

Посилання

Педагоги України (ХХ ст.) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посібник : в 2 кн. : / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2 : XX ст. – С. 3–5.

Попиченко С. С. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія. – Київ : Науковий світ, 2001. – 255 с.

Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес : нові підходи до загальних проблем / Ольга Сухомлинська. – Київ : АПН, 2003. – 68 с.

Русова С. Ф. Дитячий Сад на національнім ґрунті / С. Ф. Русова // Світло. – 1910. – № 3. – С. 44–54.

Русова С. Ф. Націоналізація дошкільного виховання / С. Ф. Русова // Світло. – 1912. – № 4. – С. 15–26; № 5. – С. 15–22.

Головань Т. М. Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання у Криму (друга половина XIX – початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. М. Головань ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 20 с.

Русова С. Ф. Песталоцці-Фребелівський будинок у Берліні / С. Ф. Русова // Світло. – 1910. – № 2. – С. 14–20.

Антонець Н. Б. Русова Софія Федорівна / Н. Б. Антонець // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посібник : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2 : XX ст. – С. 136–145.

Лубенец Н. Д. За десять лет : обзор деятельности Киевского общества народных детских садов / Н. Д. Лубенец // Дошкольное воспитание. – 1917. – № 3–4. – С. 202.

Лубенец Т. Г. Педагогические беседы / Т. Г. Лубенец. – Санкт-Петербург : Лештуков, 1913. – 580 с.