ІНДИВІДУАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Юріївна Підлипняк

Анотація

Розглянуто сутність термінів «індивідуалізація», «диференціація». Розкрито проблему виникнення й дослідження категорії «індивідуально-диференційований підхід», схарактеризовано індивідуально-диференційований підхід у поглядах учених сучасності. Виділено основні позиції, що визначають сутність індивідуально-диференційованого підходу як засобу підвищення якості навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу. Запропоновано засоби підвищення ефективності формування навчальних знань і всебічного розвитку дітей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Підлипняк, І. Ю. (2017). ІНДИВІДУАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1580
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Юріївна Підлипняк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти

Посилання

Бурма А. В. Дифференциованный поход к старшим дошкольникам как условие их подготовки к школьному обучению : автореф. дисс. … канд. пед. наук / А. В. Бурма. – Санкт-Петербург, 1992. – 16 с.

Грамма Н. Г. Самостоятельность, самостоятельная деятельность, индивидуализация обучения старших дошкольников в детском саду : метод. реком. [работникам дошкольных учреждений, студентам-практикантам] / Н. Г. Грамма. – Одесса, 1991. – 25 с.

Захарова Л. М. Дифференциация самостоятельной работы как фактор повышения качества знаний младших школьников : автореф. диcс. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Л. М. Захарова ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1986. – 17 с.

Индивидуализация в процессе обучения детей дошкольного возраста / под. ред. K. Й. Щербаковой. – Запорожье, 1992. – 17 с.

Кузьменко В. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років : монографія / В. Кузьменко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – 453 с.

Кузьменко В. Індивідуальний підхід : десять кроків / В. Кузьменко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 7. – С. 10.

Степанова Т. М. Індивідуалізація і диференціація навчання математики дітей дошкільного віку : монографія / Т. М. Степанова. – Київ : Вид. «Слово», 2006. – 205 с.