ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ОСВІТУ ДЛЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Василівна Совгіра

Анотація

Висвітлено ключові ідеї сталого (збалансованого) розвитку цивілізації, який можна уявити у вигляді закономірних етапів, що змінюють співіснування людини і природи до тієї межі, поки це співіснування буде можливим Розглянуто принципи і пріоритети збалансованого розвитку. Обґрунтовано, що сучасну екологічну освіту не можна розглядати у відриві від глобальної концепції сталого розвитку. Доведено, що екологічна освіта еволюціонувала в екологічну освіту для сталого розвитку, з перенесенням свого бачення системи взаємодії «суспільство – особистість – природа» на актуальні аспекти соціально-гуманітарного знання, тим самим посилюючи значущість і збільшуючи увагу до розв’язання глобальних екологічних проблем зі сторони міжнародної громадськості.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Совгіра, С. В. (2017). ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ОСВІТУ ДЛЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1586
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Василівна Совгіра, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Посилання

Бодалев А. А. О смысле жизни человека, его акме и других образованиях и их взаимосвязи / А. А. Бодалев // Акмеология. – 2004. – № 1. – С. 15–17.

Власюк Н. Н. Концепция устойчивого развития в контексте идей безопасности / Н. Н. Власюк // Философия образования. – 2006. – № 1.– С. 135‒138.

Глазачев С. Н. Пределы устойчивого развития // О необходимых чертах цивилизации будущего / Научное издание по материалам Международного форума, посвященного 90-летию со дня рождения Н. Н. Моисеева / под ред. А. Т. Никитина, С. А. Степанова. – Москва : МНЭПУ, 2008. – С. 23–27.

Гришаева Ю. М. Концепция формирования эколого-профессиональной компетентности студентов гуманитарного вуза : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.08 / Юлия Михайловна Гришаева. ‒ Москва, 2014. – 374 c.

Декларация тысячелетия ООН [Электронный ресурс]. – 2000. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml

Захлебный А. Н. Экологическая компетенция – новый планируемый результат экологического образования / А. Н. Захлебный, Е. Н. Дзятковская // Экологическое образование. – 2007. – № 3. – С. 3‒5.

Кашлев С. С. Интерактивные методы эколого-педагогической деятельности / С. С. Кашлев. – Москва : Горизонт, 2004. – 224 с.

Либеров А. Ю. Экодидактика : экосистемная методология проектирования обучения : Практико-ориентированная монография / А. Ю. Либеров. – Москва : Институт экономических стратегий, 2007. – 108 с.

Лось В. А. Экология : учеб. для вузов / В. А. Лось. – Москва: Экзамен, 2006. – 478 с.

Мазур И. И. Путь к экологической культуре / И. И. Мазур, О. Н. Козлова, С. Н. Глазачев. – Москва : Горизонт, 2001. – 194 с.

Маркович Д. Ж. Глобализация и экологическое образование / Д. Ж. Маркович // Социологические исследования. – 2001. – № 1. – С. 20–21.

Панов В. И. Концепция устойчивого развития : мышление, сознание, образование / В. И. Панов // Вестник Международной Академии Наук (Русская секция) : материалы международной конференции «Экология, технологии, культура в современном мире: проблемы их решения», 2010. – С. 64‒65.

Пистунова Л. Е. Формирование экологической компетентности студентов вуза : автореф. дис. ... канд. пед. Наук : 13.00.08 / Л. Е. Пистунова. – Кемерово, 2006. – 22 с.

Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах УР [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://auu.kma.mk.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=126&lang=uk