ПЕРСОНАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УЧНЯ ЛІЦЕЮ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ ЯК СКЛАДОВА МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. РАШЕВСЬКА
A. РАШЕВСЬКА

Анотація

У статті виокремлено складові персонального навчального середовища учня ліцею профільного рівня; визначено компоненти кожної складової, що можуть бути використані у процесі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання; показано місце персонального навчального середовища учня в моделі змішаного навчання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РАШЕВСЬКА, Н., & РАШЕВСЬКА A. (2017). ПЕРСОНАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УЧНЯ ЛІЦЕЮ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ ЯК СКЛАДОВА МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1590
Розділ
Статті
Біографії авторів

Н. РАШЕВСЬКА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики ДВНЗ «Криворізький національний університет»

A. РАШЕВСЬКА

учениця Криворізького Жовтневого ліцею

Посилання

Attwell G. Personal Learning Environments – the future of eLearning? [Electronic resource] / Graham Attwell // eLearning Papers. – January 2007. – Vol 2. – Nº1. – Mode of access : http://www.elearningpapers.eu

Van Harmelen H. Design trajectories: four experiments in PLE implementation / H. van Harmelen // Interactive Learning Environments. – 2008. – Vol. 16. – Issue 1. – P. 36-46.

Про загальну середню освіту : Закон № 651-XIV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 13.05.1999. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/651-14

Проект концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу до проекту :http://www.naiau.kiev.ua/files/zakon_ukr/proek-rozv-osvitu.pdf

Рашевська Н. В. Інформаційно-комунікаційні технології підтримки процесу навчання математики / Н. В. Рашевська, А. М. Рашевська // Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць. Випуск IV. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2013. – С. 248-253.

Рашевська Н. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних закладів : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіти / Рашевська Наталя Василівна ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – К., 2011. – 21 с.

Стародубцев В. А. Создание персональной образовательной среды преподавателя ВУЗа : учебное пособие / В. А. Стародубцев ; Томский политехнический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 124 с.