ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. ОНИЩЕНКО

Анотація

У статті проаналізовано особливості впливу інформатизації вищої педагогічної освіти на процес формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів; обґрунтовано необхідність формування інформатичних компетентностей учителів початкової школи як ключової складової професійної компетентності, комплексної характеристики системи знань, умінь і навичок набуття та трансформації інформації в професійно-педагогічній діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ОНИЩЕНКО, І. (2017). ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1592
Розділ
Статті
Біографія автора

І. ОНИЩЕНКО

кандидат філологічних, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Посилання

Радчук І. Інформатизація: поняття, сутність та значення [Електронний ресурс] / І. Радчук. – 29.04.2010. – Режим доступу: http://goo.gl/agRNNF.

Михайлюк А. Ю. Про деякі напрямки інформатизації вищої освіти в умовах сьогодення / А. Ю. Михайлюк, М. В. Сніжко, Л. М. Бігун // Вища освіта України. – 2009. – Додаток 4, том І (13). – С.457-463.

Співаковський О. В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. / О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, В. В. Коткова. – Херсон : Айлант, 2012. – 385 c.

Петухова Л. Є. Особливості формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів / Л. Є. Петухова // Наука і освіта. – 2008. – № 8-9. – С. 271-274.

Коткова В. В. Педагогічні умови формування інформатичних компетентностей студентів – майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] / В. Коткова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – №2. – Режим доступу: http://www.journal.iitta.gov.ua.

Долинський Є. В. Актуальність дослідження формування інформатичної компетентності майбутніх перекладачів як невід’ємної складової інформатизації суспільства / Є. В. Долинський, В. П. Юркова // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2013_2_9.pdf.

Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 5. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.htm.

Головань М. С. Розвиток інформатичної компетентності студентів як педагогічної системи / М. С. Головань // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 313-321.

Петухова Л. Є. Актуальні питання формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів / Л. Є. Петухова, О. В. Співаковський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 1. – С. 7-11.

Барановська В. М. Проблема формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів у педагогічній теорії / В. М. Барановська // Педагогічний дискурс. – 2011. – Вип. 10. – С. 29-32.