ОЦІНЮВАННЯ АДАПТИВНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ НА ПОЧАТКУ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. ВІХРОВА
Н. ЗІНОНОС

Анотація

У даній статті показано, що адаптація іноземних студентів до навчання у вищих навчальних України є процесом активного пристосування студентів до умов життя в інший країні, її традицій, норм суспільної поведінки, нового освітнього середовища, що включає формування адекватного соціокультурним нормам ставлення до навчально-пізнавальної діяльності, навчального закладу на початковому етапі викладання природничо-математичних дисциплін. Мета цієї статті полягає у визначенні методів та інструментів оцінювання, необхідних для всебічної ідентифікації адаптивних станів іноземних студентів

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВІХРОВА, О., & ЗІНОНОС, Н. (2017). ОЦІНЮВАННЯ АДАПТИВНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ НА ПОЧАТКУ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1595
Розділ
Статті
Біографії авторів

О. ВІХРОВА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Н. ЗІНОНОС

асистент кафедри вищої математики ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Посилання

Тіщенко О. М. Стратегії адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах / Ольга Тіщенко // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі». – Тернопіль : Видавництво ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – С. 121-123

Сиомичев А. В. Психологические особенности адаптации студентов в сфере познания и общения в вузе : автореф. дис. ... канд. психол. н. : 19.00.01 – общая психология / Сиомичев Анатолий Владимирович. – Л., 1985. – 17 с.

Жмыриков А. Н. Диагностика социально-психологической адаптированности личности в новых условиях деятельности и общения : автореферат дис. ... кандидата психологических наук : 19.00.05 / Жмыриков Александр Николаевич ; ЛГУ. – Л., 1989. – 15 с

Кряжева И. К. Социально-психологические факторы адаптированности личности : автореф. дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Кряжева Ирина Константиновна. – М., 1980. – 24 с.

Овчинникова Г. Г. Социально-психологическая адаптация как фактор становления Я-концепции подростков : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 – социальная психология / Овчинникова Галина Герольдовна ; Российская академия государственной службы при Президенте РФ. – М., 1997. – 156 с.

Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы, перспективы / Под ред. Л. Г. Дикой, А. Л. Журавлёва. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. – 624 с.

Левківська Г. П. Адаптація першокурсників в умовах вищого закладу освіти / Левківська Г. П., Сорочинська В.С., Штифурак В. С. – К., 2000. – 102 с.

Столяренко Л. Д. Социальная психология / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. – Ростов н/Д : Ozon.ru, 2009. – 480 с.

Алексєєва Т. В. Психологічні фактори та прояви процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 – загальна психологія, історія психології / Алексєєва Тетяна Валентинівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 176 с.

Нічуговська Л. І. Адаптивна концепція математичної освіти студентів ВНЗ і конкурентоспроможність випускників: методологія, теорія, практика : [монографія] / Л. І. Нічуговська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с.