МІЖПРЕДМЕТНІ ДИЗАЙН-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю. КУЛІНКА

Анотація

 У статті проаналізовано сутність дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій за профілем «Технічна та комп’ютерна графіка», спрямованої на формування дизайнерської компетентності здобувачів вищої освіти, розглянуто можливості використання міжпредметних дизайн-орієнтованих завдань на заняттях з комп’ютерної графіки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КУЛІНКА, Ю. (2017). МІЖПРЕДМЕТНІ ДИЗАЙН-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1597
Розділ
Статті
Біографія автора

Ю. КУЛІНКА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Посилання

Вітчинкіна К. О. Обґрунтування дизайну як творчої проектно-художньої діяльності / К. О. Вітчинкіна // Вісник ХДАДМ. – 2009. – № 8. – С. 23-27.

Гуревич Р. С. Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах : монографія / Р. С. Гуревич. – Вінниця : Планер, 2010. – 410 с.

Лошкарева H. A. Межпредметные связи и их роль в формировании знаний и умений школьников (на материале преподавания русского языка) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / H. A. Лошкарева. – М., 1967. – 21 с.

Максимова В. Н. Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе современной школы / В. Н. Максимова. – M. : Просвещение, 1987. – 160 с.

Пригодій М. А. Організація підготовки майбутніх вчителів праці для десятирічної середньої загальноосвітньої школи (середина 60-х - середина 80-х років ХХ ст.) / М. А. Пригодій // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету : Серія: Педагогічні науки. – Чернігів : Видавничий відділ ЧДПУ, 2010. – С. 217-223.

Щукина В. В. Развитие дизайнерской компетентности будущих педагогов профессионального обучения (дизайн) : автореф. дис. на соискание науч. степени кандидата пед. наук : 13.00.08 – теория и методика профессионального образования / В. В. Щукина. – Челябинск, 2010. – 24 с.