ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ SAGEMATHCLOUD ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПІДТРИМУВАННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М. ШИШКІНА
С. ШОКАЛЮК
М. ПОПЕЛЬ

Анотація

У статті висвітлено актуальні питання застосування хмаро орієнтованих систем для організації і інформаційно-технологічного підтримування спільної діяльності студентів у процесі опанування математичних дисциплін, що є суттєвою умовою підвищення ефективності навчальної взаємодії. Обґрунтовано доцільність запровадження методики використання SageMathCloud у навчанні наукових і науково-педагогічних кадрів з метою більш активного поширення інноваційних підходів, форм і методів навчання у сучасному інформаційно-освітньому середовищі вищого навчального закладу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШИШКІНА, М., ШОКАЛЮК, С., & ПОПЕЛЬ, М. (2017). ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ SAGEMATHCLOUD ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПІДТРИМУВАННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1601
Розділ
Статті
Біографії авторів

М. ШИШКІНА

кандидат філософських наук, завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

С. ШОКАЛЮК

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

М. ПОПЕЛЬ

аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Посилання

Cистема психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення : монографія / [Гриб’юк О. О., Дем’яненко В. М., Жалдак М. І., Запорожченко Ю. Г., Коваль Т. І., Кравцов Г. М., Лаврентьєва Г. П., Лапінський В. В., Литвинова С. Г., Пірко М. В., Попель М. В., Скрипка К. І., Співаковський О. В., Сухіх А. С., Татауров В. П., Шишкіна М. П.] ; за ред. М. І. Жалдака. – К. : Атіка, 2014. – 172 с.

Моделі гармонізації мережних інструментів інформаційно-технологічного підтримування процесів навчально-пізнавальної діяльності [Електронний ресурс] / Спірін Олег Михайлович, Дем’яненко Віктор Михайлович, Запорожченко Юлія Григорівна, Шишкіна Марія Павлівна, Дем’яненко Валентина Борисівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 6 (32). – 15 с. – Режим доступу : http://goo.gl/cQr4K0.

Шишкіна М. П. Системи комп’ютерної математики у хмаро орієнтованому освітньому середовищі навчального закладу / М. П. Шишкіна, У. П. Когут, М. В. Попель // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2014. – II(14), Issue: 27. – C.75-78.

Шишкіна М. П. Хмаро орієнтоване середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень [Електронний ресурс] / М. П. Шишкіна, М. В. Попель // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – 5(37). – С. 66-80. – Режим доступу: http://goo.gl/baE1RK

Шишкіна М. П. Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу : монографія / М. П. Шишкіна. – К. : УкрІНТЕІ, 2015. – 256 с.

Шокалюк С. В. Основи роботи в SAGE / Світлана Вікторівна Шокалюк ; за ред. академіка АПН України М. І. Жалдака. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 64 с.

Cusumano M. Cloud computing and SaaS as new computing platforms / Michael Cusumano // Communications of the ACM. – 2010. – 53.4. – P. 27-29.

Maschietto M. Mathematics learning and tools from theoretical, historical and practical points of view: the productive notion of mathematics laboratories / Michela Maschietto, Luc Trouche. – ZDM. – 2010. – 42.1. – P. 33-47.

Popel M. The Methodical Aspects of the Algebra and the Mathematical Analysis Study Using the Sagemath Cloud / M. Popel // Informational Technologies in Education. – 2014. – № 19. – P. 93-100.

Turner M. Turning software into a service / M. Turner, D. Budgen, P. Brereton // Computer. – 2003. – 36 (10). – P. 38-44.

Vaquero L. M. EduCloud: PaaS versus IaaS cloud usage for an advanced computer science course / Luis M. Vaquero // IEEE Transactions on Education. – 2011. – 54.4. – P. 590-598.

Wick D. Free and open-source software applications for mathematics and education / D. Wick // Proceedings of the twenty-first annual international conference on technology in collegiate mathematics. – 2009. – P. 300-304.