ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ MAXIMA У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. ШАПОВАЛОВА

Анотація

У статті викладено доцільність використання систем комп’ютерної математики як засобу формування загальних компетентностей у студентів інженерних спеціальностей. Наведено приклади застосування програмного пакету Maxima при вивченні інформатичних дисциплін.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШАПОВАЛОВА, Н. (2017). ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ MAXIMA У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1603
Розділ
Статті
Біографія автора

Н. ШАПОВАЛОВА

старший викладач кафедри моделювання

та програмного забезпечення ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Посилання

Андрюхина Т. Н. Система формирования профессиональных компетенций у студентов – будущих специалистов автомобильного транспорта [Электронный ресурс] / Т. Н. Андрюхина, В. Н. Михелькевич // Казанский педагогический журнал. – 2008. – № 7. – С. 57-65. – Режим доступа : http://goo.gl/MCg3b8

Вінниченко Є. Ф. Розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі навчання інформаційних технологій розв’язування математичних задач : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики / Євгеній Федорович Вінниченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – 234 с.

Мацкевич В. Информатизация на российском рынке транспортной отрасли в цифрах [Электронный ресурс] // BIExpert. – 01.11.2012. – Режим доступа к статье : http://goo.gl/vKZcLi

Шаповалова Н. Н. Практикум з індивідуальним завданням по інженерних розрахунках і програмуванню в середовищі Maxima / Н. Н. Шаповалова. – Кривий Ріг : RISO, 2012. – 128 с.