ВИКОРИСТАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕТАЛУРГІВ: ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. ГОРШКОВА

Анотація

У статті розглянуті методичні особливості використання системи зворотного зв’язку в процесі навчання вищої математики майбутніх інженерів-металургів на прикладі ресурсу «Plickers».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГОРШКОВА, Г. (2017). ВИКОРИСТАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕТАЛУРГІВ: ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1607
Розділ
Статті
Біографія автора

Г. ГОРШКОВА

старший викладач кафедри фундаментальних і соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького металургійного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Посилання

Власенко К. В. Теоретико-методичні засади навчання вищої математики майбутніх інженерів-машинобудівників з використанням інформаційних технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) / Власенко Катерина Володимирівна ; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси., 2011. – 571 с.

Євсеєва О. Г. Проектування і організація навчання математики студентів вищих технічних навчальних закладів на засадах діяльнісного підходу : дис. … докт. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) / Євсеєва Олена Геннадіївна ; Донецький національний технічний університет. – Донецьк. 2013. – 603 с.

Рашевська Н. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Рашевська Наталя Василівна ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання національної академії педагогічних наук України. – 2011. – 303 с.

Кислова М. А. Розвиток мобільного навчального середовища з вищої математики у підготовці інженерів-електромеханіків : дис. … канд. пед. наук : 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Кислова Марія Алімівна ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. – К., 2014. – 279 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 368 с.

Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін. ; за ред. З. Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 399 с.

Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / Т. І. Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с.

Plickers [Electronic resource]. – 2016. – Access mode : https://plickers.com/