ОРГАНІЗАЦІЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ У М. ЧЕРКАСИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. МАХИНЯ

Анотація

На основі аналізу досвіду організації навчального середовища у галузі ІТ технологій м. Черкаси (Україна), визначені нові форми організації навчального процесу для здобуття неформальної освіти дорослим населенням. Обгрунтовані позитивні сторони застосування навчання безпосередньо у професійному оточенні із залученням до викладання галузевих фахівців.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАХИНЯ, Н. (2017). ОРГАНІЗАЦІЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ У М. ЧЕРКАСИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1615
Розділ
Статті
Біографія автора

Н. МАХИНЯ

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Черкаського державного технологічного університету

Посилання

Colardyn D, Bjornavold J. The learning continuity: European inventory on validating non-formal and informal learning. CEDEFOP Panorama series 117. – Luxembourg, 2005.

Махиня Н. В. Освіта дорослих у загальній системі неперервної освіти: окремі визначення та потрактування / Н. В Махиня // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки: науковий журнал. – Черкаси: ЧНУ, 2014. – № 1(294). – С. 123–129.

Махиня Н. В. Європейський глосарій освіти дорослих / Н. В. Махиня // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 9 (53). – С. 98–106.

Лук’янова Л. Б., Аніщенко О. В. Освіта дорослих: короткий термінологічний словник / авт.-упор. Л. Б. Лук’янова, О. В. Аніщенко. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 108 с.

Сігаєва Л. Є. Характеристика структури освіти дорослих в сучасній Україні / Л. Є. Сігаєва // Вісник Житомирського державного університету. Серія: Педагогічні науки: науковий журнал. – Житомир: ЖДУ, 2011. – Випуск 59. – С. 38 – 42.

GeekHub – отримай практичні знання в ІТ. – Режим доступу : http://geekhub.ck.ua

Чи важко працевлаштуватися з мінімальним досвідом в ІТ-компанію. – Режим доступу : http://in.ck.ua/ua/hr-hata/blog/chy-vazhko-pracevlashtuvatysya-z-minimalnym

SPD-University – ІТ-освіта Черкас. – Режим доступу : http://spd-university.com/

SPD-Ukraine – Software Product Development. – Режим доступу : http://www.spd-ukraine.com/

Махиня Н. В. Європейські перспективи розвитку освіти дорослих: стратегія «Європа 2020» / Н. В. Махиня // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (38), Issue: 77, Hungary, Budapest. – 2016. – Рр. 53–57.