ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Д. БЕЗУГЛИЙ

Анотація

На основі аналізу науково-педагогічних досліджень пов’язаних безпосередньо з візуалізацією в освітньому процесі подано форми наочного представлення навчального матеріалу, базові ідеї, які в них закладені та висвітлена думка щодо доцільності використання таких технологій в навчальному процесі. На основі аналізу навчальних планів підготовки вчителів інформатики та реального навчального процесу встановлена відповідність між формами візуалізації та циклами навчальних дисциплін, в яких ці форми використовуються

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БЕЗУГЛИЙ, Д. (2017). ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1616
Розділ
Статті
Біографія автора

Д. БЕЗУГЛИЙ

викладач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Посилання

Далингер В. А. Формирование визуального мышления у учащихся в процессе обучения математике: Учебное пособие / В. А. Далингер. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1999. – 156 с.

Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации / Р. Ф. Абдеев. – М.: ВЛАДОС, 1994. – 336с.

Зырянова Т. Е. Повышение эффективности образовательного процесса через применение опорных конспектов по методике Шаталова В.Ф. [Електронний ресурс] / Т. Е. Зырянова. – Режим доступа: http://azbyka.kz/povyshenie-effektivnosti-obrazovatelnogo-processa-cherez-primenenie-opornyh-konspektov-po-metodike.

Бьюзен Т. Супермышление / Т. Бьюзен; пер. з англ. Е. А. Самсонов. – 2-е изд. – Мн.: Попурри, 2003. – 304 с.

Сергеев С. И. Компьютерная визуализация в математическом образовании как практическая педагогическая задача / С. И. Сергеев // Problems of Education in the 21st Century. – 2012. – Vol. 49. – P. 95-103.

Білоусова Л. І., Житєньова Н. В. Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2016. – Випуск 1(7). – С. 39-47.

Фізико-математичний факультет СумДПУ ім. А. С. Макаренка [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://fizmatsspu.sumy.ua/.

Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. – СПб.: Союз, 1997. – 96 с.

Margolinas C. Task Design in Mathematics Education / C. Margolinas / Proceedings of ICMI Study, Oxford, 2013. – 647 с.

Семеніхіна О. В. Інтерактивні аплети як засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань та особливості їх розробки у GeoGebra/ О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк, Д. С. Безуглий // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2016. – № 1. – С. 27-30.