ПРОБЛЕМА ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. Божко

Анотація

У статті досліджується проблема змісту підготовки майбутнього вчителя до впровадження проектних технологій у вищу педагогічну школу. Розглянуто поняття технологічна компетентність. Проведено анкетування учителів з метою вивчення використання проектних технологій у сучасній школі. Визначено шляхи зазначеної проблеми у контамінації та інтенсифікація навчальної діяльності студентів при проектуванні. Виявлено, що провідне місце у процесі професійної підготовки вчителів належить проектним технологіям.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Божко, Л. (2017). ПРОБЛЕМА ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1618
Розділ
Статті
Біографія автора

Л. Божко

викладач кафедри загальнотехнічних

дисциплін та професійного навчання,

Криворізький державний педагогічний університет

Посилання

Коберник О. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання / О. Коберник, С. Ящук. – Умань, 2001. – 80 с.

Савченко Л. О. Проектувальна компетентність майбутнього вчителя технології / Л. О. Савченко : Матеріали Всеукраїнської науково-практич. конф. [«Проблеми компетентнісного підходу у підготовці майбутніх вчителів: тенденції та перспективи»], (Кривий Ріг, 4-5 жовтня 2012) / гол. ред. З.П. Бакум. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. – С. 7–9.

Сидоренко В. К. Проектно-технологічний підхід як умова оновлення змісту трудового навчання школярів / В. К. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. – №1. – С. 2–7.

Тхоржевський Д. О. Методика трудового та професійного навчання: [підручник для вузів] / Д. О. Тхоржевський. – 4-те вид., переробл. і доп. – К. : РННЦ «ДІНІТ», 2000. – 248 с.