РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. ІЩУК

Анотація

Розв’язування оптимізаційних задач з окремих розділів математичного програмування за практично прийнятий час можливе лише за допомогою комп’ютера з використанням відповідним чином дібраних чи спеціально розроблених програм. В статті розглянуто особливості розв’язування оптимізаційних задач. Зазначено, що використання інформаційно-комунікаційних технологій робить процес розв’язування оптимізаційних задач досить ефективним та позбавляє користувача від рутинних і трудомістких обчислень. Проаналізовано програмні засоби для розв’язування оптимізаційних задач.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ІЩУК, А. (2017). РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1620
Розділ
Статті
Біографія автора

А. ІЩУК

аспірант Інститут інформатики НПУ

імені М. П. Драгоманова

Посилання

Жалдак М. І. Основи теорії і методів оптимізації: навчальний посібник / М. І. Жалдак, Ю. В. Триус. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. – 608 с.

Кутковецький В. Я. Дослідження операцій: Навчальний посібник / В. Я Кутковецький. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 260 с.

Іщук А.А. Використання комп’ютера в процесі навчання розв’язування деяких задач оптимізації // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – № 18 (25). – 116-128 с.

Беллман Р. Динамическое программирование / Р Беллман. – М.: Изд-во Иностранная литература, 1960. – 400 с.

Вентцель Е. С. Введение в исследование операций / Е. С. Вентцель. – М., Советское радио, 1964. – 390 с.

Ермольев Ю. М. Методы стохастического программирования / Ю. М. Ермольев. – М.: Наука, 1976. – 240 с.

Канторович Л. В. Математические методы в организации и планировании производства / Л. В. Канторович. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1939. – 68 с.

Понтрягин Л. С. Математичечская теория оптимальных процесов / Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянський, Р. В. Гамкрелидзе, Е. Ф Мищенко. – 4-е изд. – М.: Наука, 1983. – 392 с.

Юдин Д. Б. Задачи и методы стохастического программирования / Д. Б. Юдин. – М.: Советское радио, 1979. – 392 с.

Kuhn H. W., Tucker A. W. Nonlinear Programming/ Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1951. – р. 481–492.