ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ СИСТЕМ У ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЕЛЕКТРО- ТА РАДІОІНЖЕНЕРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Р. ДІДКОВСЬКИЙ
О. КОНДРАТЬЄВА
Н. ОЛЕКСІЄНКО

Анотація

В роботі запропоновано базовий матеріал до серії підсумкових занять розділу «Теорія функції комплексної змінної та операційне числення» курсу вищої математики. Для реалізації наведених методичних рекомендацій передбачається проведення одного лекційного та двох лабораторних занять. Наведені розробки є елементами контекстного підходу до вивчення фундаментальних дисциплін природничого циклу для студентів галузі знань «Електроніка та телекомунікації», «Електрична інженерія» та «Автоматизація та приладобудування».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДІДКОВСЬКИЙ, Р., КОНДРАТЬЄВА, О., & ОЛЕКСІЄНКО, Н. (2017). ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ СИСТЕМ У ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЕЛЕКТРО- ТА РАДІОІНЖЕНЕРІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1622
Розділ
Статті
Біографії авторів

Р. ДІДКОВСЬКИЙ

доктор технічних наук, доцент кафедри вищої математики Черкаського державного технологічного університету

О. КОНДРАТЬЄВА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики Черкаського державного технологічного університету

Н. ОЛЕКСІЄНКО

кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики Черкаського державного технологічного університету

Посилання

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А. Вербицкий. – М. : Высшая школа, 1991. – 207 с.

Формирование мотивации познавательной деятельности в контекстном обучении: автореф. дис. канд. пед. наук. / В. Н. Кругликов. – М., 1996. – 20 с.

Krisnandari Ekowati Ch. The Application of Contextual Approach in Learning Mathematics to Improve Students Motivation At SMPN 1 Kupang / Ch. Krisnandari Ekowati Muhammad Darwis, H. M. D. Pua Upa & Suradi Tahmir // International Education Studies. –2015. – Vol. 8, No. 8. – p. 81-86.

Картёжникова А.Н. Использование технологии контекстного обучения математике в вузе / А. Н. Картёжникова, Д. А. Картёжников // Современные технологии образования в условиях его модернизации: материалы науч.-практич. конф. Чита: ЗИП СибУПК. – 2003. – С. 53 58.

Профессиональный контекст математической подготовки будущих учителей математики в педвузе: автореф. канд. пед. наук. / О. В. Тумашева. – Красноярск, 2004. – 23 с.

Леонова Н.В. Контекстный подход как альтернатива традиционному чтению лекций / Н. В. Леонова // Физика в школе и вузе. Сб. научн. ст. СПб. – 1998. – С.140-142.

Кондратьева О. М. Некоторые способы осуществления контекстного похода к обучению высшей математике / О. М. Кондратьева // Некоторые актуальные проблемы современной математики и математического образования. Герценовские чтения – 2012. Материалы научной конференции, 16 21 апреля – 2012., С-Пб.: БАН. – 2012 – С.175 181.

Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: электрические цепи / Л. А. Бессонов – М. : Высшая школа, 1996. – 638 с.

Engineering Mathematics Through Applications / Kuldeep Singh. – United Kingdom : Palgrave MacMillan, 2014. – 944 p.

Зарубин В. С. Математическое моделирование в технике: Учеб. Для вузов / Под ред. В. С. Зарубина, А. П. Крищенко. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 496 с.

Ключка К. М. Методи отримання інтегральних динамічних моделей електричних кіл / К. М. Ключка // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2009. – № 1. – С. 28–30.

Савельев И.В. Курс общей физики, т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика: Учебное пособие / И. В. Савельев. – М. : Наука, 1982. – 496 с.