КОНТРОЛІНГ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М. РУЧКІНА

Анотація

У статті розглянуто різні погляди учених щодо визначення поняття «контролінг», розкрито функції контролінгу та їх взаємозв’язок, схарактеризовано принципи контролінгу, його види. Також представлено послідовність запровадження контролінгу в організації.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РУЧКІНА, М. (2017). КОНТРОЛІНГ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1624
Розділ
Статті
Біографія автора

М. РУЧКІНА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітніми закладами та державної служби Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Посилання

Брітченко І.Г., Князевич А.О. Контролінг / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 280 с.

Маркіна І. Контролінг для менеджерів / І. Маркіна, О. Таран-Лала, М. Гунченко. – К., 2013. – 304 с.

Садченко О.В., Нічітайлова Н.С. Контролінг / Садченко О.В., Нічітайлова Н.С. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 201 3. – 172 с.

Цигилик І. І. Контролінг в системі управління / І. І. Цигилик // Актуальні проблеми економіки. – № 3 (45). – 2005. – C. 117-123.

Карминский А. М. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 256 с.

Алексеєнко Л. М. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок : українсько-англійсько-російський тлумачний словник / Л. М.Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич. – К. : Видавничий будинок «Максимум»; Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 592 с.

Терещенко О. О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством / О. О. Терещенко // Фінанси України. – 2001. - № 12. – С. 56-63.

Управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств на засадах контролінгу: монографія / В. В. Прохорова, В. І. Чобіток. – Харків: НТМТ, 2012. – 248 с.

Дорош В., Потьомкіна О. Механізми використання концептуальних підходів контролінгу в управлінні / В. Дорош, О. Потьомкіна // «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 10 (37). – Ч. 5. – 2013. – С. 43-49.

Килимнюк В. Еволюція контролінгу, його місце і роль в економіці підприємства / В. Килимнюк // Економіст. – 2004. – № 1. – С. 47-49.

Григорів О. Теоретичні засади запровадження контролінгу у вищих навчальних закладах : [електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ Aprer/2009_5_2/33.pdf

Калайтан Т. В. Контролінг / Т. В. Калайтан. – Львів : Новий світ, 2000, 2008. – 252 с.

Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.