СТРАТЕГІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПЕРЕХОДУ ВНЗ УКРАЇНИ НА ДВОЦИКЛОВУ СИСТЕМУ НАВЧАННЯ (БАКАЛАВР-МАГІСТР)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С. РОЩІНА

Анотація

На основі статті висвітлюються актуальні проблеми переходу ВНЗ України з 2017 року на двоциклову систему навчання (бакалавр-магістр). Проведений аналіз нормативно-правових документів в галузі вищої освіти України, на основі Болонського процесу та Лісабонської стратегії 2020. Описаний сучасний стан та перспективи розвитку магістратури в університетах.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РОЩІНА, С. (2017). СТРАТЕГІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПЕРЕХОДУ ВНЗ УКРАЇНИ НА ДВОЦИКЛОВУ СИСТЕМУ НАВЧАННЯ (БАКАЛАВР-МАГІСТР). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1626
Розділ
Статті
Біографія автора

С. РОЩІНА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних основ олімпійського і професійного спорту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Посилання

Закон України «Про вищу освіту» [Текст] від 01.07.2014 № 1556-VII, остання редакція від 09.08.2016, підстава 1415-19.

Бабин, І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського простору вищої освіти [Текст] / І.І. Бабин // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 2. - С. 61-71.

Вища освіта України - європейський вимір, проблеми, перспективи [Текст]: матеріали до підсумкової колегії // Освіта України. - 2008. -19 березня. - С. 1-24.

Кордон, М. Європейська та євроатлантична інтеграція України [Текст]: навч. посібник для вузів/ М.В. Кордон. - К. : ЦУЛ, 2008. - 172 с.

Ніколаєнко, С. Реформа вищої освіти України і Болонський процес [Текст] / С. Ніколаєнко //Голос України. - 2007. - 8 червня. - С. 14-15.

Рудь, Б. Новые «университеты» [Текст] : Министерство образования собирается реформировать университеты в Украине / Б. Рудь // Контракти. - 2007. - № 7 (19-25 лютого). - С. 22-24.

Сайт Європейської комісії. [Електронний ресур] – Режим доступу: http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009

Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth growth: http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/