МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНИХ ОЦІННИХ СУДЖЕНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю. ГОРЩЕНКО

Анотація

У статті проаналізовано поняття естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи, описано методику розвитку зазначеного феномена в умовах аудиторної роботи під час вивчення дисциплін мистецького спрямування та спецкурсу в межах навчання у педагогічному університеті.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГОРЩЕНКО, Ю. (2017). МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНИХ ОЦІННИХ СУДЖЕНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1629
Розділ
Статті
Біографія автора

Ю. ГОРЩЕНКО

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогічних технологій початкової освіти ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Посилання

Рудницкая О. П. Формирование эстетических оценок у студентов педагогических вузов (на материале музыки): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / О. П. Рудницкая. – Киев,1977. – 25 с.

Gorshcenko I. A. Effect of different art for forming evaluative and aesthetic feedback future primary school teachers / I. A. Gorshcenko // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: The way to integration / Ariel: Ariel University centre of Samaria, 2014. – 116 – 123 р.

Смирнова Т. Специфіка естетичних оцінних суджень особистості / Т. Смирнова // Естетика і етика педагогічної дії. – 2013. – № 6. – С. 97–107.

Полянська В. Ю. Естетичні цінності та естетичні судження в аспекті дослідження політичних відносин / В. Ю. Полянська // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2012. – Вип. 3. – С. 239–244.

Гончаренко Н. В. Художественное в эстетике и в искусстве / Н. В. Гончаренко. – К.: Просвещение, 1990. – 249 с.

Горщенко Ю. А. Розвиток естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення мистецьких дисциплін : дис ... канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Горщенко Юлія Анатоліївна. – Одеса, 2015. – 264 с.