МІСЦЕ ТА РОЛЬ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М. РАССОВИЦЬКА

Анотація

В роботі проаналізовано структуру ІКТ-компетентностей майбутніх інженерів-механіків. Визначено вплив хмарних технологій на методичну систему навчання інформатичних дисциплін майбутніх фахівців з прикладної механіки. Запропоновано модель використання Google Apps у навчанні бакалаврів з прикладної механіки та модель типового доступу до хмаро орієнтованих засобів загально-наукової, навчальної та професійної діяльності. Проаналізовано сучасні хмарні сервіси та мобільні програми, що можуть бути використані в професійній діяльності інженерів-механіків. Доведено, що використання хмарних сервісів Autodesk та їх інтеграція з хмарними сервісами Google є доцільним для професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців з прикладної механіки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РАССОВИЦЬКА, М. (2017). МІСЦЕ ТА РОЛЬ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1634
Розділ
Статті
Біографія автора

М. РАССОВИЦЬКА

аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Посилання

Рассовицька М. В. Аналіз структури ІКТ-компетентностей бакалаврів з прикладної механіки [Електронний ресурс] / Рассовицька Марина Віталіївна // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2015». – 10.12.2015 – Режим доступу : https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fconf.iitlt.gov.ua%2FImages%2FFiles%2Frassovitskaya_195_1448966395_file.doc&name=rassovitskaya_195_1448966395_file.doc&lang=uk&c=56b1e140a2eb

Стрюк М. І. Мобільність: системний підхід [Електронний ресурс] / Стрюк Микола Іванович, Семеріков Сергій Олексійович, Стрюк Андрій Миколайович // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 49. – № 5. – С. 37-70. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1263/955

Стрюк А. М. Використання хмарних технологій у комбінованому навчанні інформатики студентів інженерних спеціальностей / А. М. Стрюк, М. В. Рассовицька // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. – 2015. – № 1 (9). – С. 221-226.

Рассовицька М. В. Модель використання Google Apps у комбінованому навчанні інформатики студентів інженерних спеціальностей / Рассовицька М. В., Стрюк А. М. // Тези доповідей науково-практичного семінару «Хмарні технології в сучасному університеті» (ХТСУ-2015) : Черкаси, 24 березня 2015 р. Семінар присвячений 55-річчю від дня заснування ЧДТУ / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Криворізький національний університет, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – С. 42-44.

Рассовицька М. В. Використання хмарних технологій у навчанні інформатики студентів інженерних спеціальностей [Електронний ресурс] / М. В. Рассовицька // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. – Київ : ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 198–200. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/4534/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84-IITZN-2014.pdf

GstarCAD Download ,Reliable and Affordable CAD Software - GstarCAD [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.gstarcad.net/Product/dwgweb.html

OPEN CASCADE [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.opencascade.com

Full-Cloud CAD | Onshape [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.onshape.com/

GrabCAD [Electronic resource]. – Mode of access: https://grabcad.com/

Graebert – Custom CAD [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.graebert.com

AndCAD Help [Electronic resource]. – Mode of access : https://play.google.com/store/apps/details?id=net.talondesigns.andcad_help

SketchUp Viewer | SketchUp Knowledge Base [Electronic resource]. – Mode of access : http://help.sketchup.com/en/mobile-viewer

3D CAD Design Software SOLIDWORKS [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.solidworks.com/

Autodesk | 3D Design, Engineering & Entertainment Software [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.autodesk.com/

Mechanical Engineering Design Software | AutoCAD Mechanical [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.autodesk.com/products/autocad-mechanical/overview

Project Collaboration In The Cloud | A360 | Autodesk [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.autodesk.com/products/a360/overview

AutoCAD 360 App [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.autodesk.com/products/autocad-360/overview

Fusion 360 | Free Software for Students, Educators | Autodesk [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.autodesk.com/products/fusion-360/students-teachers-educators

Стрюк А. М. Система хмаро орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо-наукового середовища ВНЗ [Електронний ресурс] / Стрюк Андрій Миколайович, Рассовицька Марина Віталіївна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 42. – №4. – С. 150-158. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1087/829