СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ВЕЙ ЦІСЮАНЬ

Анотація

У статті презентовано сутність явища «експертиза», його специфічні особливості, що виявляються у сфері освіті,  узагальнено і систематизовано погляди вчених щодо функцій, завдань та різновидів експертиз в освіті, уточнено сутність понять «експертиза», «моніторинг».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЦІСЮАНЬ, В. (2017). СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1635
Розділ
Статті
Біографія автора

ВЕЙ ЦІСЮАНЬ

аспірантка кафедри управління освітніми закладами та державної служби ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського»

Посилання

Организация профессиональной и общественной экспертизы программ развития и образовательных программ учреждений общего образования: / Сост. и ред. Т.А. Мерцалова, С.Г. Косарецкий. – М.: АСОУ, 2006. – 192 с.

Князева М.М. Экспертиза образовательных проектов // Школьные технологии. – 2001. – №2. – С. 210-229

Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования: психологические аспекты / С.Л. Братченко. – М.: Смысл, 1999. – 137 с.

Игнатьева О.А. Институт экспертизы как предмет научных исследований: социологический аспект // История и социально-образовательная мысль. – 2013. – Вып 6. – С.125-127.

Мкртичан Г.А. Мотивационно-целевые компоненты экспертной деятельности в образовании / Г.А. Мкртичан// Психологическая наука и образование. –2002. – №1. – С. 98-104.

Ставицький О.О., Стасюк М.І. Теоретичний аналіз гуманітарної експертизи в навчальному закладі [Електронний ресурс] / О.О. Ставицький, М.І. Стасюк. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/...82.../stavick.pdf

Алексеев Н.Г. Принципы и критерии экспертизы программ развития образования / Н.Г. Алексеев // Вопросы методологии. – 1994. – № 1-2. – С. 59-68.

Иванов Д. А. Экспертиза в образовании / Д. А. Иванов. – М.: Академия, 2008. – 336 с.

Бакштановский В.И. Гуманитарная экспертиза / В.И. Бакштановский. – Тюмень, 1990. – 180 с.

Громыко Ю.В. Проектирование и программирование развития образования / Ю. В. Громыко. – М.: МАРО, 1996. –546 с.