ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАДАЧІ В КУРСІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Р. ДІДКОВСЬКИЙ
О. КОНДРАТЬЄВА
Н. ОЛЕКСІЄНКО

Анотація

У статті розглядаються можливості здійснення професійної спрямованості навчання вищої математики студентів технічних спеціальностей. Розглянуто професійно-орієнтовані задачі як засіб реалізації принципу професійної спрямованості в умовах контекстного навчання. Наводиться приклад професійно-орієнтовної задачі, яка може бути запропонована студентам 1-го курсу напряму підготовки «Будівництво», на підставі якого дано методичні рекомендації щодо організації квазіпрофесійної діяльності студентів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДІДКОВСЬКИЙ, Р., КОНДРАТЬЄВА, О., & ОЛЕКСІЄНКО, Н. (2017). ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАДАЧІ В КУРСІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (17). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1637
Розділ
Статті
Біографії авторів

Р. ДІДКОВСЬКИЙ

доктор технічних наук, кафедра вищої математики Черкаського державного технологічного університету

О. КОНДРАТЬЄВА

кандидат педагогічних наук, кафедра вищої математики Черкаського державного технологічного університету

Н. ОЛЕКСІЄНКО

кандидат технічних наук, кафедра вищої математики Черкаського державного технологічного університету

Посилання

Непомняща Т. В. Підвищення рівня мотивації майбутніх інженерів до вивчення математичних дисциплін / Т. В. Непомняща // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – 2012. – №37. – С. 21-25.

Вербицкий А. А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение / А. А. Вербицкий. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1999. – 75 с.

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход / А. А. Вербицкий.: Метод. Пособие. – М.: Высшая школа, 1991. – 208 с.

Швецова М. Н. Контекстное обучение в условиях открытого образования (система «школа-вуз») / М. Н. Швецова // Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании. – 2012. - №5 (20). С. 7-10.

Киселева Н. Н. Профессиональная задача как средство оценивания компетенций при подготовке специалистов среднего звена IT направления [Электронный ресурс] / Н. Н. Киселева // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – №4. – Режим доступа: http://www. Science-education.ru/ru/article/view?id=9622

Анищенко В. А., Сорокина О. А. Профессионально-ориентированные задачи как фактор развития мотивации достижений при подготовке инженеров-строителей [Электронный ресурс] / В. А. Анищенко, О .А. Сорокина // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №6. – Режим доступа: http://www. Science-education.ru/ru/article/view?id=23318

Бочкарева О. В. Профессиональная направленность обучения математике студентов инженерно-строительных специальностей вузов / О. В. Бочкарева: Дисс. … канд. пед. наук. – Пенза: РГБ, 2006.

Колбина Е. В. Требования к подбору задач как одно из условий реализации компетентно-контекстного обучения математике в техническом вузе [Электронный ресурс] / Е. В. Колбина // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – №3. – Режим доступа: http://www. Science-education.ru/ru/article/view?id=9595

Гордеева Н. М., Самойлова И. А. Использование прикладных задач в обучении математике будущих менеджеров [Электронный ресурс] / Н. М. Гордеева, И. А. Самойлова // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 2. – Режим доступа: http://www. Science-education.ru/ru/article/view?id=24351

Розанова С. А. Математическая культура студентов технических университетов / С. А. Розанова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 176 с.

Huylenbrouk D. Curve Fitting in Architecture / D. Huylenbrouk// Nexus Network Journal. – 2007. – №1. С. 59-70.