ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДИЧНОГО СЕРВІСУ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. ЛЕСІНА

Анотація

На основі аналізу наукових джерел з питань удосконалення  професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у даній статті визначено мету, принципи, деякі методи, форми й змістове ядро методичного сервісу  формування здатності студентів розвивати соціальні навички у старших дошкільників.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛЕСІНА, Т. (2017). ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДИЧНОГО СЕРВІСУ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (17). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1642
Розділ
Статті
Біографія автора

Т. ЛЕСІНА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної  педагогіки, дошкільної та початкової освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Посилання

Огнев᾿юк В. Особлива місія дошкільної освіти // Дошкільне виховання. – 2006. – № 10. – С. 3 – 8.

Світ дитинства: комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів / упоряд: О.М. Байєр, Л.В. Батліна, А. М. Богуш та ін. /наук. кер. А. М. Богуш; за заг. ред. Л.В. Батліної. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 200 с.

Personality at 10 is Key to Access аn Adult Life. «The Sanday Times». English Learner’s Digest. – 2004. – №4.

Рубинштейн С.Л. Общие основы психологии. – Спб: Питер, 1999. – 380 с.

Методологічні аспекти «Я у світі» – К: Світоч, 2009. – 249 с.

Гаврилюк С.М. Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості: теорія і методика: монографія. – Умань: Вид. «Сочинський М.М.», 2015. – 352 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А. Семенової. – Одеса: Пальміра, 2006. – 272 с.

Сокуренко О.О. Формуємо світогляд дитини в ігровій та дослідницькій діяльності: Навч. пос. – Миколаїв:МОІППО, 2008. – 124 с.

Кононко О. Л. Особистісна орієнтація – пріоритет сьогодення ∕ Дошкільне виховання. – 2007.– № 5. – С. 3-6.

Фрицюк В.А. Зарубіжний досвід підготовки фахівців до професійного саморозвитку // Науковий вісник. Серія «Педагогіка». Вип. 4(111). – Одеса, 2016. – С. 137 –141.