ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. МАЛА

Анотація

У даній статті проаналізовано поняття «задача» з точки зору психології, розглянуто математичну задачу в цілому, та стереометричну задачу зокрема, як модель формування та розвитку мислення учнів. Запропоновано орієнтуватись на наступні етапи процесу розв’язування задачі: вивчення умови задачі, що включає в себе ознайомлення з умовою задачі, розподіл умови на головну і другорядну, переформулювання задачі на «свою» мову, поява першої гіпотези розв’язування задачі, новий рівень вивчення умови з урахуванням попередніх помилок, усвідомлення сутності задачі; пошук розв’язання задачі; перевірка знайденого розв’язку. Розглянуто конкретну стереометричну задачу та проаналізовано всі етапи, які мають відбуватися з мисленням учнів у процесі її розв’язування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАЛА, Л. (2017). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (17). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1646
Розділ
Статті
Біографія автора

Л. МАЛА

викладач математики,

Вінницький технічний коледж

Посилання

Биркгоф Г. Математика и психология. / Г. Биркгоф. – М., 1977.

Психологічний словник / [авт.-уклад.: В. В. Синявський, О.П.Сергєєнкова ; за ред. Н.А.Побірченко]. – К.: Наук. світ, 2007. – 274 с.

Пойя Д. Как решать задачу. / Д. Пойя. – М.: Либроком, 2010. – 208 с.

Балл Г. А. О психологическом содержании понятия «задача» / Г. А. Балл // Вопр. психологии. – 1970. – № 6. – С. 75–85.

Сохор А. М. Объяснение в процес се обучения: элементы дидактической концепции / А.М. Сохор. – М.: Педагогика, 1988. – 128 с.

Тихомиров О. К. Психология мышления: учебное пособие / Тихомиров О. К. – М.:Издательство Московского университета, 1984. – 272 с.

Спиридонов В. Ф. Психология мышления: решение задач и проблем. Учебное пособие / Спиридонов В. Ф. – М.: Генезис, 2006. – 319 с.

Матюшкин A. M. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А. М. Матюшкин. – М.: Педагогика, 1972. – 208 с.

Брушлинский А. В. Психология мышления и кибернетика. / А. В. Брушлинский. – М., 1970. – 191 с.

Лернер И. Я. Проблемное обучение / И. Я. Лернер. – М.: Знание, 1974. – 64 с.

Чорна Л. Г. Поняття стратегії мислення в психології // Актуальні проблеми психології: проблеми психології творчості. Т.12. Вип.3 :статті / Л. Г. Чорна. – Житомир, 2007.– С.300–307

Моляко В. А. Творческая конструктология (пролегомены) / Моляко В. А. – К.: ОсвітаУкраїни, 2007. – 388 с.

Мойсеєнко Л. А. Психологія творчого математичного мислення / Л. А. Мойсеєнко. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 481 с.

Знаков В. В. Понимание в познании и общении / В. В. Знаков. – М.: Изд-во РАН Института психологии, 1994. – 237 с.

Мордухай-Болтовский Д. Д. Философия. Психология. Математика / Д. Д. Мордухай-Болтовский. – М: Серебряные нити, 1998. – 552 с.

Моляко В. А. Психология конструкторской деятельности / В. А. Моляко. – М.: Машиностроение, 1983. – 136 с.