ЗМІСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К. ТАМБОВСЬКА

Анотація

У статті розглядаються питання змісту та функцій інтелектуальної культури майбутнього вчителя; підходи до її тлумачення з урахуванням структури інтелектуальної діяльності і професійної підготовки. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТАМБОВСЬКА, К. (2017). ЗМІСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (17). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1647
Розділ
Статті
Біографія автора

К. ТАМБОВСЬКА

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогічних технологій початкової освіти,

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Посилання

Шубин В. Культура. Техника. Образование / Василий Шубин.

Петрова Н. М. Формування інтелектуальної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки : автореф. дис… на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. М. Петрова. – Тернопіль, 2010. – 24 с.

Иванова В. П. Интеллект и личность / В. П. Иванова // Мир психологи : научно-методический журнал. – 2012. – № 3 (июль-сентябрь). – С. 154–163.

Балл Г. А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избранные работы / Георгий Алексеевич Балл. – К. : Изд-во «Основа», 2006. – 408 с.

Захарова І. О. Формування інтелектуальної культури старшокласників засобами математики: автореф. дис… на здобуття наук. ст. канд. пед. наук : 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / І. О. Захарова. – Луганск, 1999. – 24 с.

Кондрашова Л. В. Педагогіка в запитаннях та відповідях : [навчальний посібник] / Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков, Н. І. Зеленкова, Г. Ю. Лаврешина. – Кривий Ріг : СП Міра, 2002. – 240 с.

Пильнік Р. Навчально-творча діяльність старшокласників як умова формування їхньої розумової культури / Р. Пильнік // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, – Вип.13. – С. 180–187.

Занік Ю. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-психологічне обґрунтування / Юрій Занік. – Львів : БаК, 2002. – 100 с.

Митник О. Я. Логіка на уроках математики. Методика роботи над завданнями з логічним навантаженням у курсі математики початкових класів / Олександр Якович Митник. – К. : Початкова школа, 2004. – 104 с.

Сухомлинський В. О. Розумове виховання і всебічний розвиток особистості. Вибрані твори. В 5-ти т. / Василь Олександрович Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1976. – Т.1. – С. 91–106.