Education of Young People with Impaired Psychophysical Development as a Condition for Their Integration into Society

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Svitlana Arkhypova
Lesya Smerechak

Анотація

The article deals with the role of social institutions in the development of the educational needs of young people with disabilities. The current theoretical research and practical aspects of work with young people with special educational needs in terms of university education are analyzed. It is proved that the system of higher education for young people with defects of psychophysical development should adjust to the content and process of learning in such a direction: usage the existing legal framework and its further improvement in order to stimulate the development of the system of education of young people with defects of psychophysical development; creating organizational and pedagogical conditions to regulate the process of learning beginning with diagnostic support, training, correction as well as certain educational outcomes at a particular stage and the prognosis for the future; setting norms of workload in the curriculum and educational plans should be determined taking into account the age and health of young people; adaptation of means, methods and technologies of training with the regard to the nature of deprivation of a young person and activation of compensatory and developmental mechanisms and focus on self-development, self-education and self-improvement.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Arkhypova, S., & Smerechak, L. (2016). Education of Young People with Impaired Psychophysical Development as a Condition for Their Integration into Society. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", 10(343). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/174
Розділ
Статті
Біографії авторів

Svitlana Arkhypova, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, академік Української Академії Акмеологічних Наук

Lesya Smerechak, Дрогобицький державний університет імені Івана Франка

доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного університету імені Івана Франка

Посилання

1. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с.

2. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/875-12.

3. Лебедева С. С. Непрерывное образование инвалидов как социальной группы [Электронный ресурс] / С. С. Лебедева // Непрерывное образование : XXI век. – 2014. – Выпуск 1 (5). – Режим доступа : http://LLL21.petrsu.ru http://petrsu.ru.

4. Навчання людей з особливими потребами у вищий школі / О. В. Глузман, В. Ф. Щеколодкін, Т. Ю. Подобєдова, О. О. Чуєва. – Сімферополь, 2006. – 20 с.

5. Овчаренко Г. Е. Особливості соціалізації студентів вищого навчального закладу / Г. Е. Овчаренко // Соціальна педагогіка : теорія і практика. – 2009. – № 3. – С. 36 – 41.

6. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №48/96, прийнята на сорок восьмій сесії ГА ООН 20 грудня 1993 року. – К. : ВГСПО «НАІ України», 2003. – 40 с.

7. Фудорова О. М. Доступність університетської освіти для осіб з обмеженими можливостями в сучасній Україні / О. М. Фудорова // Соціологія майбутнього : науковий журнал з проблем соціології молоді та студентства. – 2010. – № 1. – С. 84 – 94.

8. Церклевич В. С. Створення сприятливого освітнього середовища як умова інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями в групу однокурсників / В. С. Церклевич, О. М. Гурман // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. –Т., 2010. – № 3. – С. 130 – 134.