ВПЛИВ БАТЬКІВ НА ВИБІР МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ ЇХ ДІТЬМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вікторія Ярославівна БЕРЕЗА

Анотація

У статті розглядається проблема вибору дитиною майбутньої професії з урахуванням впливу різних факторів. Важливим чинником вибору професії учителя стає ставлення батьків до цієї професії. Спостерігається розбіжність у мотивах батьків різних професій і батьків, які працюють учителями. В обох групах превалюють утилітарні мотиви (1 ранг), соціально-особистісні мотиви (2 ранг), соціально-утилітарні мотиви (3 ранг), у той час, як соціальні мотиви посідають останнє місце (4 ранг)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БЕРЕЗА, В. Я. (2017). ВПЛИВ БАТЬКІВ НА ВИБІР МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ ЇХ ДІТЬМИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1799
Розділ
Статті
Біографія автора

Вікторія Ярославівна БЕРЕЗА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірант кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

Посилання

Блонский П.П. На путях к политехнизму / П.П. Блонский // Блонский П.П. Избранные педагогические произведения. – М. : Издво АПН РСФСР, 1961. – С. 364–370.

Блонский П.П. Выбор профессии / П.П. Блонский // Блонский П.П. Избранные педагогические произведения. – М. : Издво АПН РСФСР, 1961. – С. 518–521.

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк : Книга для учителя / Л.С. Выготский. 3-е изд. – М. : Просвещение, 1991. – 93 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – Киів : Либідь, 1997. – 374 с.

Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса / А.С. Макаренко // Макаренко А.С. Педагогические сочинения в 8 т.: Т. 1. – 1983.– С. 267–329.

Шацкий С.Т. Дети – работники будущего // Шацкий С.Т. Педагогические сочинения: в 4 т. / под ред. И.А. Каирова [и др.]. – М. : Просвещение, 1962–1965. – Т. 1. – 1962. – С. 197–265.

Платонов К.К. Вопросы психологии труда / К.К. Платонов. – 2-е изд., доп. – М. : Медицина. 1970. – 264 с.