ЯКОСТІ ЛІДЕРА ЯК ОСНОВА УСПІШНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Олександрівна ЗАГРЕБЕЛЬНА

Анотація

У статті автор розглядає три компоненти підходу до характеристик якостей менеджера як лідера. Особливу увагу приділено індивідуальним якостям людини, від яких залежить її неповторний стиль керівництва. Висвітлено проблеми наукової діяльності менеджера для його становлення лідером.

Визначено, що менеджер-лідер розробляє новітні й неоднозначні способи розв’язання завдань, бере на себе роль керівника для згуртування колективу біля себе, розвиває відносини довіри з учителями, проявляє компетентність, професіоналізм, уміння досягати успіху. Доведено, що якості лідера є основою для успішного керування навчальним закладом.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЗАГРЕБЕЛЬНА, О. О. (2017). ЯКОСТІ ЛІДЕРА ЯК ОСНОВА УСПІШНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1805
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Олександрівна ЗАГРЕБЕЛЬНА, НВК «Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Костянтинівської міської ради Донецької області

директор

Посилання

Блинов В.И. Математические основы менеджмента: учеб. пособие. – Киев, 1996. – 68 с.

Алексеев В. Директор школы – лидер и менеджер / В. Алексеев // Народное образование. – 2002. – № 10. – С. 138–144.

Єльникова Г. В. Управлінська компетентність / Г. В. Єльникова. – Київ, 2005. – 128 с.

Вдовиченко Р. П. Управлінська компетентність керівника школи. – Харків: Основа, 2007. – 112 с.

Губа А. В. Теоретико-методичні засади формування управлінської культури вчителя – майбутнього менеджера освіти: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / А.В. Губа ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2010. – 44 с.

Даниленко Л. Управління інноваційною діяльністю у закладах освіти / Л. Даниленко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №2. – С. 16–20.

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: Посіб. для студ. вищих навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 694 с.

Охріменко І.В. Менеджер освіти як особистість / І. В. Охріменко // Імідж сучасного педагога. – 2000. – №7. – С.13–16.

Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества. – Київ: Освіта, 1991. – 111 с.

Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті: соціально-психологічний аспект: монографія / Коломінський Н. Л. – Киев, 2000. – 286 с.

Bray P. Leadership for the Next Century / P. Bray // Practising Administrator, 1999. – Vol. 21 (4). – P. 12–14.

Hodgkinson C. Administrative philosophy: V alues and motivations in administrative life / C. Hodgkinson. – New York : Elsevier Science, 1996. – P. 78–79.

Grace G. Research and the challenges of contemporary school leadership: the contribution of critical scholarship / G. Grace // British Journal of Educational Studies. – 2000. – Vol. 48 (3). – P. 231–247.