СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дмитро Петрович КИСЛЕНКО

Анотація

У статті розглянуто сутність професійної підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльності на сучасному етапі. Автором детально проаналізовані поняття та історичний аспект професійної підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КИСЛЕНКО, Д. П. (2017). СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1807
Розділ
Статті
Біографія автора

Дмитро Петрович КИСЛЕНКО, Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри тактико-спеціальної підготовки

Посилання

Мазепа М.М. Охоронна діяльність в Україні : монографія у 2-х ч. – Ч. 1: Державна служба охорони при МВС України/ М.М. Мазепа, Ю.О. Загуменна; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ФОП Коваленко, 2013. – 112 с.

История полиции России. Краткий исторический очерк и основные документы : учеб. пособие / В. М. Курицын, В. В. Альхменко, В. П. Корянови и др. ; В. М. Курицын (ред.). – М. : Щит-М, 1999. – 200 с.

Собрание законодательства СССР. Раздел 27. Законодательство об охране государственной безопасности и общественного порядка. – М. : Известия, 1975.

Закон України «Про Національну поліцію» – Режим доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580–19;

Питання функціонування органів поліції охорони як територіальних органів Національної поліції та ліквідації деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 834. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/834–2015-п.

Кадино Э. Электронные системы охраны / Э. Кадино [пер. с франц.] – М. : ДМК Пресс, 2005. – 256 с.

Кисляков П.А. Системно-личностный подход к формированию социальной безопасности будущего педагога // Психологическая наука и образование. – 2013. – № 6. – С. 73–80.