ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія Сергіївна КЛОПОТЕНКО

Анотація

У статті розкрито сутність і значення поняття «соціально-комунікативна компетентність»; обґрунтовано та проаналізовано особливості формування соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності. Значну увагу автор  звертає на формування основних життєвих компетенцій дошкільника, зокрема соціальну та комунікативну. За основу роботи автором взято дослідження сучасних педагогів М. Айзенбарт, А. Богачової, Д. Годлевської, І. Карапузової, зміст Базового компоненту дошкільної освіти, освітню програму «Дитина» та власний педагогічний досвід під час проходження виробничої педагогічної практики.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КЛОПОТЕНКО, Ю. С. (2017). ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1808
Розділ
Статті
Біографія автора

Юлія Сергіївна КЛОПОТЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

магістрантка

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти України / наук. кер.: А.М. Богуш; авт. кол-в: А.М. Богуш, Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.В. Гавриш [та ін.]. – Київ, 2012. – 26 с.

Шалицька М.М. Складові комунікативної компетентності / М.М. Галицька // Освітологічний дискурс. – 2015. – № 2 (10). – С. 39–48.

Лук’янчук Н.В. Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи: посібник / Н.В. Лук’янчук, Н.А. Климова та ін.; за заг. ред. Н.В. Лук’янчук і Н.А. Климової. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 132 с.

Айзенбарт М.М. Формування соціально-комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності [Електронний ресурс]: http://pdpu.edu.ua/doc/vr/aizenbart/dis.pdf.

Максимова О.О. Формування соціальної компетентності дитини дошкільного віку як запорука її успішної адаптації до навчання в школі / О.О. Максимова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. В.М. Лабунець]. – Вип. 20 (1–2016). – Ч.2. – 2016. – С. 229–234.

Формування освітніх компетенцій дитини: проблеми, розвиток, супровід: збірник матеріалів II Всеукраїнського науково-методичного семінару для науковців, практичних працівників та студентів (27 березня 2014 року) / [гол. ред. І. П. Рогальська-Яблонська та ін.]. – Умань : АЛМІ, 2014. – 116 с. 75–77.

Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О.В. Огневюк ; авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, М.А. Машовець. – Київ : Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 304 с.