ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Андрій Валерійович КОВАЛЬ

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасного стану проблеми патріотичного виховання молоді в Україні. Розглянуто  низку державних нормативно-правових документів, спрямованих на розвиток та активізацію патріотичного виховання. У стислій характеристиці найбільш важливих  нормативно-правових документів, розглянуто етапи їх прийняття, проаналізовано теоретико-проектний та організаційний рівні політики, що формують цілісну державну систему патріотичного виховання. Автором надано рекомендації щодо чітких кроків для підвищення ефективності процесу патріотичного виховання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КОВАЛЬ, А. В. (2017). ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1809
Розділ
Статті
Біографія автора

Андрій Валерійович КОВАЛЬ, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

аспірант кафедри педагогіки вищої школи

Посилання

Ясєв Г. Державна програма патріотичного виховання населення [Електронний ресурс] / Г. Ясєв // Світ дитячих бібліотек. – Режим доступу : lib.chdu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/6/33.pdf.

Чупрій Л. В. Патріотичне виховання в Україні: стан і перспективи [Електронний ресурс] / Л. В. Чупрій // Агентство Стратегічних Досліджень. – Режим доступу: http://sd.net.ua/2009/11/05/patrotichne_ vikhovannja_v_ukran_ctan__perspektivi.html

Необхідність та переваги систематизації законодавства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.desn.gov.ua/index.php?option= com_content&view=article&id=1871%3A2012-08-07-14-09-10&catid= 353%3A2012-03-22-14-34-14& Itemid=3172&lang=ua

Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): прийнята Постановою Кабінету Міністрів України 3 листопада 1993 року № 896 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді: прийнята Указом Президента України 25 жовтня 2002 року № 948/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 44. – 15 листоп. – С. 13. – ст. 2002

Проект Концепції Програми патріотичного виховання на 2013–2017 роки передбачає активізацію пропагандистської роботи в ЗМІ, збільшення випуску вітчизняних кінофільмів та книг [Електронний ресурс] // Міністерство молоді та спорту України. – Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/index/en/material/7643

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах: затверджена наказом Міністерства освіти України 16 червня 2015 року № 641 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/naczionalno-patriotichne-vixovannya/

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки: прийнята Указом Президента України 13 жовтня 2015 року № 580/2015 // Офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 23. – 19 жовт. – С. 19. – ст. 1319

Діденко О. Г. Реалізація державної політики національно-патріотичного виховання молоді на регіональному рівні [Електронний ресурс] / О. Г. Діденко // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2012. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2012_2_23

Федуняк С. Г. Національна безпека України в контексті сучасних процесів у Європі і на пострадянському просторі / С. Г. Федуняк // Національна безпека України. – Київ : Стилос, 2004. – С. 81 – 90.