СТАН ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ОСВІТНЬОЇ ІНКЛЮЗІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Анатоліївна МАЛИШЕВСЬКА

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стану підготовки психолого-педагогічних кадрів до роботи в умовах освітньої інклюзії. У статті визначено, що Україна перебуває на початку кардинальних змін освітньої політики щодо дітей з особливими освітніми потребами. Стрімко активізується пошук шляхів і засобів удосконалення професійної підготовки педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Акцентовано увагу на модернізацію підготовки та перепідготовки психолого-педагогічних кадрів, які забезпечуватимуть інклюзивне навчання в Україні. Окреслено проблеми формування професіоналізму спеціалістів масових загальноосвітніх закладів в галузі інклюзивної освіти. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАЛИШЕВСЬКА, І. А. (2017). СТАН ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ОСВІТНЬОЇ ІНКЛЮЗІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1811
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Анатоліївна МАЛИШЕВСЬКА, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти

Посилання

Мартинчук О. В. Сучасні вимоги до професійної діяльності вчителя початкової школи в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Мартинчук. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua/Мартинчук_О.В._Сучасні_вимоги_до_професійної_діяльності_вчителя_початкової_школи_в_умовах_інклюзивного_навчання.

Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю : наказ МОН України № 691 від 02.12.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents/ date_9o/pg_izwdow.htm.

Миронова С. П. Готовність майбутніх вчителів до впровадження інклюзивної освіти / С. П. Миронова / Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький : Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна», 2012. – С. 252–255.

Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» : лист МОН, молоді та спорту України № 1/9–456 від 18.06.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/files/ normative/files/0newssj/06/19/1_9-456.doc.

Основи інклюзивної освіти : навчальна програма курсу / укл. А. А. Колупаєва. – Київ : А.С.К., 2012. – 31 с.