ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Володимирівна МИХАЙЛЕНКО
Володимир Олексійович НЕСТЕРЕНКО

Анотація

Стаття присвячена педагогічному аналізу сучасного становища у системі вищої освіти та проблемі поглиблення й розвитку самостійної роботи студентів. У статті розглядаються сутність поняття самостійної роботи студентів, її зміст та місце в навчальному процесі, особливості організації самостійної роботи студентів з урахуванням сучасних вимог та умов навчання, методи її ефективної організації як невід’ємної складової в системі освітнього середовища. Визначається коло необхідних умов, виконання яких має забезпечити викладач при організації самостійної роботи студентів. Виокремлюються три основні групи, на які можна розподілити самостійну роботу студентів при вивченні аналітичної геометрії, за способом її організації; розглянуто складові кожної групи. Наведено основні дидактичні принципи, яким мають відповідати дидактичні і методичні матеріали, а також ряд переваг, що отримає викладач при використанні електронних дидактичних матеріалів. Проаналізовано інноваційні підходи до організації самостійної роботи студентів при вивченні аналітичної геометрії. Запропоновано використання слайд-лекцій, опорних й семантичних конспектів, робочих зошитів, матеріалів елективних курсів з аналітичної геометрії та електронного тренажера з тренувальними вправами для закріплення теоретичного матеріалу й відпрацювання набутих умінь та навичок з розв’язування геометричних задач. Розглянуто мету та завдання слайд-лекцій, структуру й принцип їх розробки, а також наведено приклади окремих фрагментів слайдів. Зазначено необхідність посилення професійної спрямованості навчального матеріалу з аналітичної геометрії для формування у студентів позитивної мотивації до навчання. Розкрито структуру електронного тренажера з аналітичної геометрії й необхідність його використання. Представлено тематичне наповнення інтегрованого елективного курсу з аналітичної геометрії й визначено мету його використання. Детально розглянуто складові опорного конспекту й алгоритм роботи з ним. Описано сутність семантичних фактів, що є елементами семантичного конспекту, необхідного студентові для засвоєння структури навчального матеріалу. Окреслено складові робочого зошита з аналітичної геометрії, визначено ряд завдань, що вирішуються в процесі його використання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МИХАЙЛЕНКО, І. В., & НЕСТЕРЕНКО, В. О. (2017). ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1813
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ірина Володимирівна МИХАЙЛЕНКО, Харківський національний автомобільно-дорожний університет

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вищої математики

Володимир Олексійович НЕСТЕРЕНКО, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

старший викладач

Посилання

Раков С. Формирование математических компетентностей випускника школы как миссия математического образования / С. Раков // Математика в школе. – 2005. – № 5. – С. 51-79.

Вища освіта України і Болонський процес : навч. посібник / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук [та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

Шишкіна Н. О. Сутність поняття та функції самостійної роботи студентів / Н. О. Шишкіна // Педагогіка та психологія: зб. наук. праць – Харків : ОВС. – 2002. – Вип. 22. – С. 144–149.

Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров / В. П. Беспалько. – М. : МПСЦ Воронеж : МОДЕК, 2002. – 352 с.

Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 190 с.