ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УСНОМУ ПЕРЕКЛАДІ З АРКУША

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Олегівна СІМКОВА

Анотація

У статті описано діагностику рівня фахової компетентності  майбутніх бакалаврів-філологів в усному перекладі з аркуша у науково-технічній сфері. Надано визначення експерименту, розглянуто порядок організації і проведення експериментального дослідження, наведено градацію типів помилок, які зустрічаються під час усного перекладу з аркуша. Визначено критерії оцінки рівня володіння усним перекладом з аркуша.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СІМКОВА, І. О. (2017). ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УСНОМУ ПЕРЕКЛАДІ З АРКУША. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1816
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Олегівна СІМКОВА, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3

Посилання

Беспалько В.П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / В.П. Беспалько // Советская педагогика. – М., 1968. – № 4. – С. 52–69.

Кендалл М. Статистические выводы и связи / М. Кендалл, А. Стьюарт. – М. : Наука, 1973. – 899 с.

Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков : [учеб. пособие для филол. фак. вузов] / М.В. Ляховицкий. – М. : Высш. школа, 1981. – 159 с.

Черноватий Л.М. Проблеми оцінювання письмових перекладів майбутніх перекладачів з англійської мови на українську / Л.М. Черноватий, О.М. Гінзбург // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2009. – № 70. – С. 231–235.

Штульман Э.А. Теоретические основы организации научно-экспериментального методического исследования / Э.А. Штульман // Иностранные языки в школе. – 1980. – № 1. – С. 42–47.

Mescon M.H. Management. – 3rd edition / M.H. Mescon, M.A. Franklin. – New York,, 2007. – 700 p.

PACTE : First results of a Translation Competence Experiment: Knowledge of Translation’ and ‘Efficacy of the Translation Process / J. Kearns & Contributors // Translator and Interpreter Training. Issues, Methods and Debates. – 2008. – P. 134–207.

Ingenkamp K. Lehrbuch der Pedagogischen Diagnostik. Taschenbuch / K. Ingenkamp, Urban Lissmann. – Landau : BelzVerlag Weinheim und Basel, 2008. – 400 S.

Ressurreccio V.M. Acquisition of Translation Competence through Textual Genre [ Електронний ресурс ] / V.M. Ressurreccio, P.E. Piorno, I.G. Izquierdo // Translation Journal. – 2008. – Vol. 12, N. 4. – P. 125–134. – Режим доступу : http: // www. Accurapid.com/journal/46competence.htm

Schiaffino R. Measuring Quality in Translation : The Translation Quality Index and Other Methods / R. Schiaffino, F.P. Zearo // 44th ATA Conference Phoenix, 2003. – P. 1–7.

Stansfield Ch.W. A Practical Guide to Sight Translation of Assessment / Ch.W. Stansfield. – Rockville : MD, 2008. – 50 p.

Комиссаров В.Н. Современное переводоведение:: учебное пособие / В.Н. Комиссаров. – М., 2002. – 424 с.

Lauscher S. Translation Quality Assessment : Where Can Theory and Practice Meet? / S. Lauscher // The Translator. – 2000. – 6 (2). – P. 149–168.

Григорьева И.А. Методика обучения двустороннему переводу / И.А. Григорьева. – М, 1988. – 164 с.

Живова Ж.В. Методика обучения переводу с листа французских экономических текстов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ж.В. Живова. – М., 1998. – 143 с.