ПРОФЕСІОГРАМА ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ШКОЛИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Вікторівна ХАРЧЕНКО

Анотація

У статті на основі аналізу науково-педагогічної літератури охарактеризовано поняття професіограми вчителя біології, запропоновано ментальну карту як візуалізацію професіограми вчителя біології школи сільської місцевості.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ХАРЧЕНКО, О. В. (2017). ПРОФЕСІОГРАМА ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ШКОЛИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1819
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Вікторівна ХАРЧЕНКО, Полтавська ОДА

директор Департаменту освіти і науки

Посилання

Соснова М. А. Формування ключових компетентностей майбутніх молодших медичних спеціалістів у медичних коледжах: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / М.А. Соснова. – Кропивницький, 2016. – 368 с.

Кухначева А.І. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів / А.І. Кухначева // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л.Л. Товажнянський, О.Г. Романовський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2012. – Вип. 30–31(34–35). – С. 50–57.

Грицай Н. Професійний портрет сучасного вчителя біології / Н. Грицай // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2014. – № 3. – С. 39–48.

Педагогика : учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 3-е изд. – М. : Школа-Пресс, 2000. – 512 с.

Єрмоленко А. О. Професіограма й професійний портрет сучасного вчителя історії / А. О. Єрмоленко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 124. – С. 78–81.

Рыков Н.А. Профессиограмма учителя биологии средней общеобразовательной школы / Н.А. Рыков, А.И. Щербаков // Научно-педагогические основы подготовки учителя биологии : сб. науч. трудов. – Л. : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1973. – Вып. 1. – С. 17–61.

Кучук С.Ю. Формування у старшокласників знань про нанотехнології у процесі факультативного навчання біології: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С.Ю. Кучук. – Київ, 2016. – 270 с.

Мегем О.М. Методологічні засади генезису шкільної біологічної освіти в Україні [Електронний ресурс] / О.М. Мегем. – Режим доступа : http://www.sworld.com.ua/simpoz6/50.pdf

Мартинюк М. Моно- і поліпредметні концепції підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін в умовах неперервної педагогічної освіти / М. Мартинюк, М. Декарчук, В. Хитрук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2013. – Ч. 1. – С. 153–159.

Хомич Л.О. Підготовкa майбутнього вчителя початкових класів в умовах зміни цінностей суспільства / Л.О. Хомич // Науковий вісник МДУ імені В.О. Сухомлинського. – 2010. – Випуск 1.30. – Педагогічні науки. – С.11–16.