ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ УЗАЄМИН У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Василівна Байдюк

Анотація

Розкрито зміст  педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів до гармонізації гендерних узаємин у молодіжному середовищі: інтеграція гендерних знань у процес професійної підготовки; використання інноваційних інтерактивних педагогічних технологій гендерно орієнтованого навчання; залучення студентів до активної громадської та проектної діяльності в осередку гендерної освіти вищого навчального закладу. Висвітлено специфіку викладання навчального курсу «Основи гармонізації гендерних узаємин», особливості застосування технології «Open Space» і технології організації й проведення гендер-квесту, схарактеризовано форми взаємодії осередку гендерної освіти університету і громади. Визначено, що запропоновані умови забезпечують формування мотиваційно-аксіологічного, інформаційно-теоретичного й організаційно-діяльнісного компонентів готовності шляхом включення студентів у різноманітні види навчальної та практичної діяльності з урахуванням індивідуального гендерного досвіду, а також особливостей професійного впливу на сферу гендерних відносин.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Байдюк, Н. В. (2017). ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ УЗАЄМИН У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1891
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Василівна Байдюк, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри початкової освіти

Посилання

Философский энциклопедический словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1989. – 840 с.

Андреев В. И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс : учебное пособие для вузов / В. И. Андреев. – Казань : Центр инновационных технологий, 2013. – 500 с.

Найн А. Я. О методологическом аппарате диссертационных исследований / А. Я. Найн // Педагогика. – 1995. – № 5. – С. 44–49.

Ипполитова Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация [Электронный ресурс] / Н. Ипполитова, Н. Стерхова // General and Professional Education. – № 1/2012. – С. 8–14. – Режим доступа : http://genproedu.com/paper/2012-01/full_008-014.pdf.

Дьяченко М.И. Психология высшей школы : уч. пособ. / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, С. Л. Кандыбович. – Минск : Харвест, 2006. – 416 с.

Клецина И. С. Психология гендерных отношений : дис. … докт. псих. наук : 19.00.05 / И. С. Клецина. – Санкт-Петербург, 2004. – 463 с.

Янкаускайте М. Гендерна рівність в освіті : посібник для тренерів / М. Янкаускайте, Н. Кургановська – Запоріжжя : Друкарський світ, 2011 – 80 с.

Щелина С. О., Чудакова А. О. Квест как технология изучения детской литературы : материалы Международной научно-методической конференции [«Мировая словесность для детей и о детях»], (г. Москва, 23–27 июня 2014 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://av.moi-portal.ru

Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту : наказ Міністерства освіти і науки України 10.09.2009 р. № 839 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/183 – Дата звернення : 21.03.2017

Впровадження гендерного підходу в систему вищої освіти України : досвід та кращі практики Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти ВНЗ 2012 – 2014 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/11251.pdf – Дата звернення : 21.03.2017

Всеукраїнська Мережа осередків гендерної освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://gendercenter.sumdu.edu.ua/index.php?limitstart=0 (дата звернення: 21.03.2017). – Назва з екрану