ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІІ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Зоя Миколаївна Канівець

Анотація

Розглянуто особливості поняття «інноваційна технологія навчання». Здійснено аналіз відсутності єдиного підходу до тлумачення понять «інновація», «технологія». Окреслено складність щодо використання  інноваційних технологій навчання в навчально-виховному процесі сучасної української школи. Здійснено спробу викласти розуміння місця інноваційної технології навчання в процесі реформування сучасної української школи.На рівні перспектив подальшого дослідження проблеми входження інноваційних технологій навчання в освітній простір вітчизняної школи виокремлено роботу з вивчення тих навчальних технологій, які стануть обов’язковою складовою нової української школи, змінять систему викладання з банальної трансляції на проблемно-пошуковий підхід та допоможуть у формуванні цілісної, усебічно розвиненої особистості.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Канівець, З. М. (2017). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІІ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1894
Розділ
Статті
Біографія автора

Зоя Миколаївна Канівець, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики змісту освіти

Посилання

Банк інноваційних педагогічних технологій / автор-упорядник : Л. В. Галіцина. – Київ : Шк. Світ, 2012. – 104 с.

Гончаренко С. У. Технологія навчання / С. У. Гончаренко // Український педагогічний словник. – Київ : Либідь, 1997. – С. 331.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І. М. Дичківська. – Київ : Академвидав, 2004. – 218 с.

Концепція «Нова українська школа». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bit.ly/2oRkOxQ.

Кузьменко М. М. Уніфікація системи освіти в УСРР у 20 – 30 – ті р. р. ХХ століття / М. М. Кузьменко // Науковий журнал «Наука. Релігія. Суспільство» Донецького державного інституту штучного інтелекту. – 2005. – № 2. – С. 68–77.

Малафіїк І. В. Дидактика : навчальний посібник / І. В. Малафіїк. – Київ : Кондор, 2005. – 397 с.

Освітні технології : навчально-методичний посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – Київ : А. С. К., 2001. – 256 с.

Пентилюк М. І. Сучасний урок української мови / М. Пентилюк, Т. Окуневич. – Харків : Вид. група «Основа», 2007. – 176 с.

Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2004. – 616 с.

Підласий І. П. Спільна дія / І. П. Підласий. – Харків : Вид. група «Основа», 2012. – 224 с.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. Пироженко. – Київ : Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.