ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ТА СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Миколаївна Кас'яненко

Анотація

Виявлено, що формування особистості будь-якої дитини, у тому числі з відхиленнями в розвитку відбувається, у першу чергу, у сім’ї, тому від характеру взаємовідносин батьків із дитиною залежить, наскільки адекватними будуть її контакти з соціальним середовищем. Відповідно, актуальною проблемою визначено питання співпраці освітніх закладів і сім’ї у вихованні дитини з особливими потребами. Розкрито мету, схарактеризовано етапи і форми роботи педагога з батьками дитини з особливими потребами.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кас’яненко, О. М. (2017). ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ТА СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1895
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Миколаївна Кас'яненко, Мукачівський державний університет

старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти

Посилання

Марушкевич А. А. Родинна педагогіка : навчально-методичний посібник /А. А. Марушкевич, В. Г. Постовий, Т. Ф. Алексєєнко та ін. – Київ : Видавець ПАРАПАН, 2002. – 216 с.

Выготский Л. С. Психология развития ребенка : учебное пособие / Л. С. Выготский. – Москва : Академия, 2006. – 512 с.

Назарова Н. М. Интегрированное (инклюзивное) образование : генезис и проблемы внедрения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.mgpu.ru – Название с экрана.

Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. – Київ : Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.

Мартинчук О. В. Основи корекційної педагогіки : навч.-метод. пос. [для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / О. В. Мартинчук. – Київ : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 288 с.

Выготский Л. С. Принципы воспитания физически дефективных детей / Л. С. Выготский // Основы дефектологии. – Санкт-Петербург – Москва : Изд-во «Лань», 2003. – 127 с.

Быкова Е. А. Международно-правовой механизм контроля за соблюдением обязательств государств в области защиты прав ребенка / Е. А. Быкова // Вестн. МГУ. – 2004. – № 2. – С. 95–106.

Ляшенко В. Рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів / В. Ляшенко // Соціальний захист. – 2011. – № 5. – С. 34–41.

Бондар В. І. Проблеми корекційного навчання у спеціальній педагогіці : навч. посіб. / В. І. Бондар. – Київ : Наш час, 2005. – 176 с.

Іванова І. Діти з особливими потребами : проблема термінологічного визначення / І. Іванова // Дефектологія. – 2012. – № 1. – С. 2–7.

Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи : [монографія] / А. А. Колупаєва. – Київ : Саміт-Книга, 2009. – 272 с.