ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Володимирівна Коржова

Анотація

Досліджено проблему професійної спрямованості математичної підготовки майбутніх ІТ-фахівців. На основі результатів аналізу науково-педагогічних джерел уточнено суть поняття «професійна спрямованість». Розкрито місце і роль математичних дисциплін у системі професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців, зокрема фахівців із організації інформаційної безпеки (кібербезпеки).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Коржова, О. В. (2017). ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1897
Розділ
Статті
Біографія автора

Ольга Володимирівна Коржова, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

старший викладач кафедри інформаційних технологій та вищої математики

Посилання

Приходько Ю. О. Психологічний словник-довідник : навч. посібник / Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко. – Київ : Каравела, 2012. – 328 с.

Москалюк О. І. Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. І. Москалюк ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2007. – 20 с.

Дзвоник Г. П. Проблеми розвитку професійної спрямованості [Електронний ресурс] / Г. П. Дзвоник. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/25_DN_2008/Psihologia/28638.doc.htm.

Словак К. І. Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей ВНЗ / К. І. Словак, О. П. Ліннік // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2011. – Вип. 201. – С. 118–129.

Егорова И. П. Проектирование и реализация системы профессионально направленного обучения математике студентов технических вузов : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / И. П. Егорова. − Тольятти, 2002. − 234 с.

Гусак Л. П. Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. П. Гусак; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – 20 с.

Самарук Н. М. Професійна спрямованість навчання математичних дисциплін майбутніх економістів на основі міжпредметних зв’язків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. М. Самарук ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 21 с.

Кучерук О. Я. Професійна спрямованість математичної підготовки майбутніх інженерів-програмістів [Електронний ресурс] / О. Я. Кучерук // Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». – 2014. – Т. 4. – № 3. – Режим доступу: http://www.naukajournal.org/index.php/naukajournal /article/view/203

Грицюк О. С. Педагогічні умови професійної спрямованості математичної підготовки майбутніх фахівців інженерно-технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. С. Грицюк ; Кременчуцький нац. ун-т. ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2016. – 324 с.

Главатських І. М. Професійна спрямованість математичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / І. М. Главатських ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 24 с.

Самарук Н. М. Професійна спрямованість навчання математичних дисциплін як чинник ефективного формування готовності до професійної діяльності / Н. М. Самарук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_2_20.

Сайт Запорізького національного технічного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/osnovy-teoriyi-kil-sygnaly-ta-procesy-v-systemah-tehnichnogo-zahystu-informaciyi.