ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Миколаївна Кудляк

Анотація

Розкрито  організаційно-педагогічні умови, які забезпечують ефективність системи планування розвитку  загальноосвітнього навчального закладу. Розкриті особливості організаційно-педагогічної діяльності керівництва школи у процесі реформування загальноосвітньої школи відповідно до прийнятих Національною доктриною і концепцією розвитку загальної освіти. Позиціонуються основні складники успішної управлінської діяльності  пов’язані з необхідністю забезпечення рівноваги попиту і пропозиції на сегменті ринку загальноосвітніх послуг. Звертається належна увага на зростання рівня інтенсивності гуманізації освіти, поваги до прав, інтересів і потреб учня, визнання права сім’ї на вибір освітньої програми, на необхідність підвищенням рівня об’єктивізації планування організаційно-педагогічної діяльності загальноосвітнього навчального закладу, реальності досягнення планових завдань у поточний, довгостроковий і стратегічний період часу. Основною умовою зростання значущості організаційно-педагогічної  діяльності щодо поточного, перспективного і стратегічного розвитку загальноосвітньої школи виступає підвищення наукової обґрунтованості здійснення етапів планування, ефективного функціонування системи планування, визначення цільової орієнтації і впровадження функціональних стратегій різної спрямованості у процесі досягнення високих результатів, дотримання динаміки зростання ефективності використання всіх видів ресурсів загальноосвітніх установ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кудляк, С. М. (2017). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1899
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Миколаївна Кудляк, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН

директор СШ № 24 Шевченківського району  м. Київ, стажист-дослідник

Посилання

Даниленко Л. Скарби сучасного менеджера / Л. Даниленко // Управління освітою. – 2003. – № 11–12. – С. 2–3.

Мармаза О. І. Менеджмент в освіті : дорожня карта керівника / О. І. Мармаза. – Харків : Видав. група «Основа», 2007. – 448 с.

Поташник М. М. Демократизация управления школой / М. М. Поташник. – Москва, 1990. – 76 с.

Поташник М. М. Управление современной школой (в вопросах и ответах) / М. М. Поташник, А. М. Моисеев. – Москва : Новая школа, 1997. – 352 с.

Сластенин В. А. Рефлексивная культура учителя как субъекта педагогической деятельности / В. А. Сластенин // Пед. образование и наука. – 2005. – № 5. – С. 37–42.

Сорочан Т. М. Професійне управління сучасною школою : навчальний посібник / Т. М. Сорочан. – Луганськ : Знання, 2003. – 108 с.

Тарасюк Л. В. Організаційно-педагогічні умови управління якістю навчально-виховного процесу в ліцеї / Л. В. Тарасюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів : Вид-во ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2011. – Вип. 84. – С. 177–180.

Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник у двох частинах. Ч. 1. Абетка менеджера освіти / О. І. Мармаза, О. М. Касьянова, В. В. Григораш та ін. – Харків : Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – С. 160.

Шамова Т. И. Управление образовательными системами : учебное пособие / Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, М. П. Капустин / под ред. Т. И. Шамовой. – Москва : ВЛАДОС, 2001. – 320 с.