ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ В. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО РОЗВИТКУ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія Василівна Кузьменко

Анотація

Поставлено смисловий акцент на важливості впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у практику сучасної школи. Розкрито шляхи використання проектної діяльності в навчально-виховному процесі школи на основі ідей виховного ідеалу В.О. Сухомлинського. Надано практичні рекомендації педагогам щодо впровадження проектних методик як на уроках, так і в виховному процесі, що сприятимуть створенню ефективного освітнього простору. Наведено приклади проектів, що спрямовані на нарощення культури навчальної діяльності, естетичної та екологічної культури, культури поведінки і праці учнів початкових класів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кузьменко, Ю. В. (2017). ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ В. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО РОЗВИТКУ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1900
Розділ
Статті
Біографія автора

Юлія Василівна Кузьменко, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, доцент кафедри теорії і методики викладання соціально-економічних дисциплін

Посилання

Кожевникова І. І. Формування культури навчальної діяльності молодших школярів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / І. І. Кожевнікова ; Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – 221 с.

Кузьменко Ю. В. Реалізація проектної методики у процесі формування культури навчальної діяльності школярів : методичні рекомендації / Ю. В. Кузьменко. – Херсон : РІПО, 2009. – 50 с.

Пархоменко Н. Метод проектів на уроках читання / Н. Пархоменко // Початкова освіта. Методичний порадник. – 2006. – № 40 (376). – С. 11–12.

Полат Е. Что такое проект (типология проектов) / Е. Полат, А. Петров, М. Бухаркина, М. Моисеева // Відкритий урок. – 2004. – № 5–6. – С. 10–17.

Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання : теорія і методика : монографія / В. В. Бербер, Т. М. Бербер, Н. В. Дубова та інші ; за заг. ред. О. М. Коберника. – Київ : Наук. світ, 2003. – 172 с.

Сухомлинський В. О. Статті / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – Київ : Рад. школа, 1976. – Т. 2. – 670 с.

Сухомлинський В. О. Статті / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – Київ : Рад. школа, 1976. – Т. 1. – 654 с.

Сухомлинський В. О. Статті / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – Київ : Рад. школа, 1977. – Т. 4. – 640 с.

Сухомлинський В. О. Статті / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – Київ : Рад. школа, 1976. – Т. 3. – 670 с.