ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІНФОГРАФІКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валентина Іванівна Мовчан

Анотація

Здійснено теоретичний аналіз застосування інфографіки у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування візуального мислення молодших школярів. Проаналізовано поняття «візуальна мова», «візуальне мислення», «інфографіка». З’ясовано, що візуальне мислення сприяє усвідомленому сприйняттю і засвоєнню навчального матеріалу. Інфоргафіка є невіддільним компонентом навчальної інформації, що формує візуальне мислення учнів початкової школи. Інформаційна графіка ознайомлює молодших школярів із матеріалами, трудовими діями, послідовністю виконання дій, демонстрацію результатів роботи. Також інфографіка допомагає молодшим школярам зрозуміти і засвоїти значно більший обсяг навчальної інформації та сприяє розвитку візуального сприйняття й уяви.

Доведено, що підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування візуального мислення засобами інфоргафіки дозволяє розв’язати низку навчально-педагогічних завдань: активізації навчально-пізнавальної діяльності, формування вмінь систематизації, аналізу, виділення головного, кодування й перекодування навчальної інформації, розвиток образного сприйняття і візуального мислення, підвищення образотворчої грамотності й візуальної культури.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мовчан, В. І. (2017). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІНФОГРАФІКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1903
Розділ
Статті
Біографія автора

Валентина Іванівна Мовчан, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти

Посилання

Концепція «Нова школа : простір освітніх можливостей». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html.

Безуглий Д. Прийоми візуального подання навчальної інформації / Д. Безуглий // Науковий журнал. Фізико-математична освіта. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (3). – С. 7–15.

Брюханова Г. В. Використання інфогрфіки в мистецькій освіті / Г. В. Брюханова // Мистецтво та освіта. – 2016. – № 4 (82). – С. 24–27.

Гладун О. До проблеми візуальної мови графічного дизайну України / О. Гладун // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : [зб. наук. праць]. – Харків, 2009. – Вип. 5. – С. 42–46.

Симоненко С. М. Психологія візуального мислення : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01 / С. М. Симоненко ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 38 с.

Іванюта О. В. Психологічні особливості розвитку візуального мислення в підлітковому віці : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / О. В. Іванюта ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2003. – 21 с.

Молодцова Н. Г. Развитие визуального мышления у детей младшего школьного возраста на материале произведений живописи : дисс. ... канд. психолог. наук : 19.00.07. [Электронный ресурс]. – Нижний Новгород, 2001. – 219 с. // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/ content

Штайнер Р. Духовное обновление педагогики / Р. Штайнер ; [пер. с нем. Д. Виноградова]. – Москва : Парсифаль, 1995. – 256 с.

Шиян О. Усе буде інфографіка? [Електронний ресурс]. // Media Sapiens. – 2014. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/use_bude_infografika

Панченко Л. Використання інфографіки в освіті [Електронний ресурс] / Любов Панченко, Марина Разорьонова. – Режим доступу : http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5381-vykorystannia-infohrafiky-v-osviti

Грушевская В. Ю. Методика обучения разработке инфографики в педагогическом вузе [Электронный ресурс] // Педагогическое образование в России. – 2016. – № 7. – С. 26–31. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/metodika-obucheniya-razrabotke-infografiki-v-pedagogicheskom-vuze