ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анжела Василівна Пасічніченко

Анотація

Проведено аналіз змісту і методичних аспектів викладання навчальної дисципліни «Технології формування соціально-комунікативної компетентності дошкільників» майбутнім фахівцям дошкільної освіти. Обґрунтовано актуальність, визначено мету, завдання, уміння й навички, якими повинні оволодіти студенти в результаті вивчення даної дисципліни. Детально проаналізовано зміст кожного змістового модуля, методичні аспекти організації та проведення лекційних і практичних занять.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Пасічніченко, А. В. (2017). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1904
Розділ
Статті
Біографія автора

Анжела Василівна Пасічніченко, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти

Посилання

Пасічніченко А. В. Технології формування соціально-комунікативної компетентності дошкільників : навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни [для підготовки магістра напряму 8.01010101 Дошкільна освіта] / А. В. Пасічніченко. – Полтава, 2015. – 7 с.

Базовий компонент дошкільної освіти України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 / Веб сайт Верховної Ради України. – 2012. – Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/v_5-2736-12 3

Усанова О. Г. К проблеме формирования социально-коммуникативной компетентности личности / О. Г. Усанова // Вестник культуры и искусств. – Выпуск № 2 (26). – 2011. – С. 10–13.

Беккер Н. В. Основы формирования социальной компетентности школьников / Н. В. Беккер // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. – 2015. – № 2 (8). – С. 54–61.

Максимова О. О. Формування соціальної компетентності дитини дошкільного віку як запорука її успішної адаптації до навчання в школі / О. О. Максимова // Педагогічна освіта : теорія і практика. Збірник наукових праць. – Вип. 20 (1-2016). – Ч. 2. – Кам’янець-Подільский : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 229–234.

Пасічніченко А. В. Становлення статусу дітей у групі на етапі переходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / А. В. Пасічніченко. – Київ, 2003. – 177 с.

Варга Л. І. Технології застосування інтерактивних технологій у формуванні комунікативної культури майбутніх вчителів / Л. І. Варга // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. № 18. – С. 18–23.