АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олег Шолох

Анотація

Розкрито сутність активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх психологів в умовах професійної підготовки. Розглянуто наукові погляди на деякі умови формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності. Висвітлено питання особистісних  цінностей  майбутніх психологів, що сприяють формуванню ціннісного ставлення до майбутньої професії. Позиціоновано деякі педагогічні умови активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів психологічного профілю, специфіка їхнього професійного мислення й комунікативної культури, різні аспекти  формування професійно значущих якостей. Акцентовано увагу на складності оволодіння професією практичного психолога, яка  включає крім набуття знань, практичних навичок і вмінь, здійснення  важливої  роботи щодо становлення власної особистості.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Шолох, О. (2017). АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1912
Розділ
Статті
Біографія автора

Олег Шолох, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

викладач кафедри соціальної роботи

Посилання

Архангельский А. Качественно-количественные критерии научно-познавательного процесса. Новые методы и средства обучения / А. Архангельский, В. Мизинцев. – Москва : Знание, 1989. – С. 34–56.

Балл Г. А. Теория учебных задач : психологический аспект / Г. А. Балл. – Москва : Педагогика, 1990. – 184 с.

Бондар В. І. Дидактика : ефективні технології навчання студентів / В. І. Бондар. – Київ : Вересень, 1996. – 129 с.

Бубнова С. С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система / С. С. Бубнова // Психологический журнал. –1999. – № 5. – С. 38–44.

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе : комплексный поход / А. А. Вербицкий. – Москва : Высшая школа, 1991. – 208 с.

Граф В. Основы организации учебной деятельности и самостоятельной работы студентов / В. Граф, И. Ильясов, В. Ляудис. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 79 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. – Москва : Прогресс, 1983. – 365 с.

Непомнящая В. И. Ценность как центральный компонент психологической структуры личности / В. И. Непомнящая, М. Е. Канаевская // Вопросы психологии. – 1980. – № 1. – С. 22–30.

Полунин В. Н. Активизация познавательной деятельности студентов в лабораторном практикуме / В. Н. Полунин, Н. В. Белоусов, А. И. Щебет. – Москва : Высшая школа, 1984. − Вып. 10. – С. 82–86.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – Москва : Педагогика, 1996. – 704 с.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Г. К. Селевко. – Москва : Народное образование, 1998. – 256 с.

Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся / Н. Ф. Талызина. – Москва : Знание, 1983. – 39 с.