ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНДАВМЕНТУ У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Петрівна ВОРОБЙОВА

Анотація

У межах даної статті розглянуто та проаналізовано особливості функціонування ендавменту у системі вищої освіти. Окреслено проблеми, що існують при формуванні та управлінні ендавменту, запропоновано шляхи їх подолання. На основі проведеного аналізу визначено, що необхідно законодавчо закріпити механізм створення та функціонування ендавменту, де чітко виписати права та обов’язки наглядової ради, керуючої компанії, види благодійних вкладів, внести зміни до бюджетного та податкового законодавства щодо удосконалення податкового режиму для сприяння благодійності.  Впровадження прозорих, зрозумілих, дієвих та ефективних моделей благодійної діяльності покращить залучення активів для фінансування важливих суспільних проектів, та розвитку галузі вищої освіти зокрема

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВОРОБЙОВА, О. П. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНДАВМЕНТУ У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1930
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Петрівна ВОРОБЙОВА, Інститут вищої освіти НАПН України

кандидат наук з державного управління

Посилання

Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html

Беневоленский В.Б. Целевые капиталы некоммерческого сектора в условиях кризиса: опыт США и уроки для российских НКО. XI Междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества: в 3 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин; Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011.

Моліна О.В. Фонди цільового капіталу як джерело довгострокового розвитку вузів / О.В. Моліна// Економіка: реалії часу. – 2014. - No 2(12). – с. 126 – 131.

Субанова О.С. Фонды целевых капиталов некоммерческих организаций: формирование, управление, использование. — М.: Курс; Инфра-М, 2011. 120 с

Endowment Development Fund, LLC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.endowment.com/glossary.htm

Lund S. Financial Globalization: Retreat or Re- set. McKinsey Global Institute, March 2013, p. 213.