НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю. А. ГАЛАЙКО

Анотація

Стаття присвячена використанню професійно-орієнтованих методик для розвитку управлінської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в процесі навчання вищої та прикладної математики. Однією із базових управлінських компетентностей доцільно вважати економіко-математичну, яка раціонально поєднує економіко-математичні знання, економіко-математичні уміння, інтелектуальні здібності та особистісні риси, мотивацію і ціннісне відношення до математичних знань і навичок в галузі аналізу та прийняття управлінських рішень.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГАЛАЙКО, Ю. А. (2018). НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1986
Розділ
Статті
Біографія автора

Ю. А. ГАЛАЙКО

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри вищої математики і фізики

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет

економіки і торгівлі» 

Посилання

Бакалаврська освітньо-професійна програма «Менеджмент» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hneu.edu.ua/Speciality_Management_Bachelor_program.

Володарська-Зола Л. Професійне навчання менеджерів з урахуванням сучасних вимог ринку // Неперервна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал – 2003. – Вип.1. - С.47-54.

Галайко Ю. А. Психолого-педагогічні передумови навчання математичним дисциплінам студентів менеджерських спеціальностей ВНЗ / Ю. А. Галайко // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2005. – Вип. 23. – .С. 35–39

Слободянюк А. В. Психологія управління та конфліктологія: навчальний посібник для практичних та семінарських занять / А. В. Слободянюк, Н. О. Андрущенко. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 120 с.

Грушева А.А. Формування управлінської компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки: теорія і практика / А.А Грушева – Ірпень: Видавництво національного університету ДПС України, 2015. – 202 с.

Національна стратегія розвитку освіти України на 2012-2021 р.р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.mon.gov.ua/index.php/ua/.

Nichugovskaya L.I. Theory of Probability and Mathematics Statistic: handbook / L.I. Nichugovskaya, J. A. Halaiko. – Poltava : PUET EDP, 2011. – 179 p.