ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ ПТНЗ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Я. І. Черненко

Анотація

На основі аналізу навчально-методичної літератури та особистого досвіду визначено зміст геометричних умінь учнів професійно-технічних навчальних закладів. В статті описано можливості використання ікт для формування кожної з груп геометричних умінь учнів ПТНЗ. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Черненко, Я. І. (2018). ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ ПТНЗ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1990
Розділ
Статті
Біографія автора

Я. І. Черненко

аспірант кафедри математики та методики навчання математики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Посилання

Іванова С. В. Формування геометричних умінь старшокласників шкіл (класів) гуманітарного профілю : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Іванова Світлана Володимирівна. – К, 1999. – 203 с.

Іващенко Я. І. Формування геометричних умінь засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Черкаського університету : [№20 (353) : серії «Педагогічні науки» / відп. ред. Н. А. Тарасенкова]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – С. 114-120.

Раков С.А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: Монографія. – Х.:Факт, 2005. – 360с.

Тарасенкова Н. А. Компетентнісні засади забезпечення наступності навчання математики в різних ланках освіти / Н. А. Тарасенкова // Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 вересня 2016 р. – Х. : Вид-во «Ранок», 2016. – С. 108-110.

Тименко В. П. Концептуальні засади формування конструктивних умінь в учнів початкової школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/1413/1/72.pdf

Ресурси мережі інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.umapalata.com/home_ru.asp.

Ресурси мережі інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.etudes.ru.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#n10.