ЄВРОПЕЙСЬКІ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ІНЖЕНЕРІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. І. Гулай
В. Я, Шемет

Анотація

На основі аналізу джерел розглянуто зміст та особливості функціонування європейської моделі підготовки професійних докторів інженерії та з’ясовано перспективи її використання в Україні. Випускники інженерної докторантури повинні бути здатними створювати технологічні інновації, розробляти нові курси і встановлювати зв'язки між академічною наукою й інноваціями в бізнесі, промисловості й управлінні. Підготовка докторів інженерії передбачає покращення якості освітніх послуг шляхом підвищення освітньо-наукової кваліфікації докторантів, створення навчального середовища, сприятливого для набуття докторантами фахової зрілості, спроможності до творчої ініціативи та самостійних наукових досліджень.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гулай, О. І., & Шемет, В. Я. (2018). ЄВРОПЕЙСЬКІ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ІНЖЕНЕРІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1991
Розділ
Статті
Біографії авторів

О. І. Гулай

доктор педагогічних наук, професор кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного університету

В. Я, Шемет

кандидат хімічних наук, доцент кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного університету

Посилання

Бойко О.М. Розвиток докторської програми (PHD) із соціальної роботи і соціальної політики в НаУКМА / О.М. Бойко, Н.В. Кабаченко // Проблеми соціальної роботи. – 2013. – №1 (2). – С. 217-220.

Hajivandi M. PDEng programme Process and Equipment Design [Electronic recourse] / M. Hajivandi. – Accessed mode : http://www.pdeng.tudelft.nl/

Скоробогатова М. Р. Тенденції розвитку системи підготовки наукових кадрів у Великій Британії / М. Р. Скоробогатова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – Серія: Проблеми педагогіки середньої і вищої школи. – 2014. – Т. 27(66), № 3. – С. 81 - 98.

Мороз В. Німецька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ / В. Мороз, С. Мороз / Теорія і практика управління соціальними системами – 2016. - № 2. – с. 87-96.

Докторські програми в Україні: досвід НаУКМА / [Моренець В. П., Винницький М. І., Кострова Л. І. та ін.] ; за ред. В. П. Моренця. – К. : Пульсари, 2010. – 160 с.

Бедный Б.С. Тенденции развития аспирантуры в инновационном обществе [Электронный ресурс] / Бедный Борис Ильич, Миронос Алексей Андреевич // Высшее образование в России. – 2009. – № 9. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-aspirantury-v-innovatsionnom-obschestve.

Чиркова А. В. Докторские программы в европейских университетах: проблемы обеспечения качества / А. В. Чиркова // Экономические науки. - 2011. - N 5. - С. 117-121 .

Doctoral degree characteristics [Electronic recourse]. – Accessed mode :

http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Documents/Doctoral_Characteristics.pdf (2011).

Doctoral Training Centre in Neuroinformatics and Computational Neuroscience [Electronic recourse]. – Accessed mode : http://www.anc.ed.ac.uk/dtc/ (2014).

Лобанова Л. С. Системы подготовки научных кадров в европейских странах и Украине: сравнительный анализ в контексте формирования Единого европейского образовательного и научного пространства / Л. С. Лобанова. – Киев: ДП «Информационно-аналитическое агентство». – 2010. – 100 с.

Товканець Г. В. Тенденції розвитку європейської вищої освіти на початку ХХІ століття / Г. В. Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – 2015. – Випуск 1 (1). – С. 28-33.