СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. П. БІЛЯНСЬКА

Анотація

У статті доведено доцільність застосування аудіокниг художніх творів з метою формування та вдосконалення іншомовної аудитивної компетентності студентів 4 курсу педагогічних ВНЗ. На основі аналізу джерел з питань навчання  аудіювання у даній статті визначено способи вирішення проблем організації навчального процесу із художніми аудіокнигами. Обґрунтовано основні теоретичні та практичні аспекти, котрі повинні лягти в основу методики навчання аудіювання сучасних англомовних оповідань.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БІЛЯНСЬКА, І. П. (2018). СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1993
Розділ
Статті
Біографія автора

І. П. БІЛЯНСЬКА

аспірантка кафедри практики англійської мови та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Посилання

Трифонова Е. В. Дифференцированное обучение и формирование рецептивной иноязычной компетенции [Електронный ресурс] / Е. В. Трифонова // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2015. – №1 (17). – С. 71-74. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/differentsirovannoe-obuchenie-i-formirovanie-retseptivnoy-inoyazychnoy-kompetentsii.

Сіваченко О. О. Навчання аудіювання англомовних драматичних творів студентів старших курсів мовних спеціальностей [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Сіваченко Олена Олександрівна. – К., 2009. – 284 с.

Вікович Р.І. Методика навчання студентів мовних спеціальностей аудіювання англомовних теленовин [Текст] : дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Вікович Роксоляна Ігорівна. – К., 2011. – 344 с.

Бочкарьова О. Ю. Методика навчання майбутніх учителів англійської мови професійно спрямованого аудіювання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бочкарьова Олена Юріївна. – К., 2007. – 281 с.

Гупка-Макогін Н. І. Навчання майбутніх фахівців з міжнародної економіки професійно орієнтованого англомовного аудіювання у процесі самостійної роботи [Текст] : дис. … канд. пед. наук :13.00.02 / Гупка-Макогін Надія Ігорівна. –Т., 2016. – 209 с.

Новоградська-Морська Н. А. Навчання майбутніх маркетологів професійно орієнтованого аудіювання з використанням автентичних англомовних відеофономатеріалів [Текст] : дис… канд. пед. наук :13.00.02 / Новоградська-Морська Нінель Антонівна. – К., 2014. – 203 с.

Бржозовская К. М. Методика обучения аудированию полемических текстов студентов старших курсов языкового педагогического вуза [Текст] : дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Бржозовская Кира Михайловна. – М., 2003. – 133 с.

Позняк Д. В. Обучение студентов языкового вуза самостоятельному совершенствованию сложных аудитивных умений иноязычной речи [Текст]: дисс... канд. пед. наук: 13.00.08 / Позняк Дарья Владимировна. – Екатеринбург, 2007. – 231 с.

Атамедова Г. М. Эффективность использования дневника аудирования в обучении иностранному языку [Електронний ресурс] / Г. М. Атамедова // Воспитание и обучение: теория, методика и практика : материалы III Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 8 мая 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. — С. 295–296. – Режим доступа: https://interactive-plus.ru/ru/article/8580/discussion_platform.

Цыбанева В. А. Модульное обучение иноязычной аудитивной компетенции студентов-лингвистов: английский язык как второй иностранный: дисс.. канд. пед. наук: 13.00.02 / В. А. Цыбанева. – Волгоград, 2009. – 185 с.

Schmidt A. Listening journals for extensive and intensive listening practice [Electronic recourse] / A. Schmidt // English Teaching Forum. – 2016. – Volume 54, №2. – P. 3-11. – Accessed mode: https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/etf_54_2_pg02-11.pdf.

Harmer J. The Practice of English Language Teaching [Text] / J. Harmer. – Pearson Education Limited., 2007. – 448 p.

Pilott M. How to Teach a Language [Text] / M. Pilott. – Xlibris Corporation., 2013. – 156 p.

Ediger M. Teaching English Successfully [Text] / M. Ediger. – Discovery Publishing House., 2010. – 144 p.

Maftoon P. (et al.) Some Guidelines for Developing Listening Materials [Text] / Parviz Maftoon, Hamid Reza Kargozari, Maryam Azarnoosh // Issues in Materials Development / Editors: Azarnoosh, M., Zeraatpishe, M., Faravani, A., Kargozari, H.R. (Eds.). – Springer, 2016. – P. 75-81.

Holden III Wm. R. Extensive Listening: A new approach to an old problem [Electronic recourse] / Wm. R. Holden III. – Accessed mode: http://www.hmt.u-toyama.ac.jp/kenkyu/kiyo49/william49.pdf.